6.6.1831

Afsender

Fritz Paulsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All Molt’ Illustre Signor / Commendatore Thorwaldsen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Paulsen spørger, om han må komme forbi med Fru Horn samme dag kl. 11.

Dokument

Høystærede gode Etatsraad Thorwaldsen
For ikke at bringe Frue HornI forgiæves til Dem, tillader jeg mig [at] spørge Dem om jeg maae komme til DemII med hende Kl 11 i Dag Formiddag.

Dersom Overbringeren beretter mig at have overleveret dette i Deres egen Haand, behøves intet Svar, med mindre at det ikke convenererIII Dem at modtage os.
= 6/6 1831.

Hengivenst
F. Paulsen!

Arkivplacering

m16 1831, nr. 43

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Fru Horn er p.t. kun sporadisk identificeret, men beskrives i Baronesse Christine Stampes erindringer som en person, der har talt Paulsens sag over for Elisa Thorvaldsen. Se hendes biografi.

  2. Der har formodentlig været tale om et besøg i Thorvaldsens store værksted ved Piazza Barberini.

  3. Konvenerer, dvs. passer, jf. Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 17.02.2020