11.11.1805

Afsender

Filippo Mazzei

Afsendersted

Pisa

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur, / Monsieur Thorwaldsen / à Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Mazzei skriver for at sikre sig, at Thorvaldsens tilbud på en skulptur er afgivet i scudi. Samtidig beder han Thorvaldsen gå i gang med statuen, så man hurtigst muligt kan opføre en skulptur, som vil forevige Thorvaldsen i ‘Den nye Verden’.

Dokument

Pisa, 11 9bre,1805.

Gentilissimo Sig[no]r: Thorwaldsen,

Un viaggietto che ò dovuto fare a Volterra, mi à impedito di ricevere prima d’oraI la grata sua dei 25 del passatoII.
Il prezzo di scudi cinquemila, che Ella chiede per la consaputa Statua, mi pare molto moderatoIII, e altrettanto ragionevole la domanda, che Le sia bonificato il di più di mille scudi, che fosse obbligato a pagare per il costo e trasporto del marmo. Non dubitoIV, che il tutto sarà con piacere dai miei CommittentiV approvato.
Allora La pregherò di occuparseneVI in modo, da poter’ erigere nel nuovo Mondo, il più presto possibile, un monumento che vi perpetui la memoria della sua Eccellenza nell’ Arte.
Intanto, protestandole il mio desiderio di servirla, mi confermo

Suo Dev[otissi]mo: ed Ob[edientissi]mo. Servitore,
Filippo Mazzei.

Oversættelse af dokument

Pisa, 11. november, 1805

Allerkæreste Hr. Thorvaldsen,

En lille rejse, jeg har måttet gøre til Volterra, har hindret mig i at modtage Deres kærkomne brev af den 25. foregående måned før nu.
Den pris af 5000 scudi, som De forlanger for den omtalte statue, synes mig meget beskeden, og ligeså rimelig synes mig Deres forlangende at få godtgjort de mere end 1000 scudi, som De vilde blive nødt til at betale for omkostningerne ved transporten af marmorblokken. Jeg tvivler ikke om, at det altsammen med glæde vil blive godkendt af dem, der har overdraget mig at indlede forhandlingerne.
Jeg beder Dem da at gå i gang med værket i bevidstheden om at kunne rejse i den nye verden, hurtigst muligt, et monument, som der vil forevige mindet om Deres fremragende kunst.
Indtil da, idet jeg erklærer Dem mit ønske om at tjene Dem, tilkendegiver jeg mig hermed

Deres meget hengivne og forbundne tjener
Filippo Mazzei.

[Oversat af Øjvind Andreasen]

Generel kommentar

Brevet knytter sig til den urealiserede bestilling af en siddende frihedsgudinde til USA. Bestillingen synes at blive afgivet her, eftersom Mazzei beder Thorvaldsen gå i gang med værket, men det viste sig alligevel, at amerikanerne ikke havde budget til at erhverve værket. Se hertil referenceartiklen om bestillingen.

Arkivplacering

m1 1805, nr. 31

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Mazzei havde ellers udbedt sig svar inden udgangen af oktober, jf. hans brev dateret 11.10.1805 og det virker derfor lidt mærkeligt, at han blev forsinket i modtagelsen af Thorvaldsens svar, fordi han selv var på rejse.

  2. Brevet af 25.10.1805 kendes ikke i dag, se evt. den samlede liste over forsvundne breve.

  3. Mazzei fandt Thorvaldsens tilbud så billigt, at han var i tvivl om, hvorvidt møntenheden var korrekt angivet. Han skrev derfor dette brev, for, som han seks dage senere, den 17.11.1805, skrev til den amerikanske præsident Thomas Jefferson: “hvis han ikke kommer med indvendinger overfor min brug af ordet ‘Scudi’, så er det indlysende, at han ikke har skrevet forkert.”
    Se referencerne til denne kilde samt mere herom i referenceartiklen omhandlende bestillingen.

  4. Mazzei tog imidlertid fejl. Værket blev senere afbestilt på grund af prisen. Læs mere herom i referenceartiklen omhandlende bestillingen.

  5. Mazzei havde fået en henvendelse om bestillingen fra den britisk-amerikanske arkitekt, der stod for opførelsen af Capitol i Washington, Benjamin Henry Latrobe. Mazzei korresponderede herefter direkte med den amerikanske præsident fra 1801-1809, Thomas Jefferson og arkitekten om bestillingens videre forløb.

  6. Selvom det viste sig, at der ikke var penge til at gennemføre bestillingen, fik Mazzei ikke umiddelbart besked om det. Han kunne derfor heller ikke give Thorvaldsen besked om bestillingens status. I 1806 kunne man således læse i adskillige aviser, at Thorvaldsen var gået i gang med at arbejde på bestillingen, jf. Thiele II, p. 49. I dag kendes dog ingen værker af Thorvaldsen, som med sikkerhed kan knyttes sammen med bestillingen. Se evt. referenceartiklen omhandlende bestillingen for yderligere oplysninger.

Sidst opdateret 28.09.2018