16.10.1826

Afsender

Paolo Emilio Demi

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Rester af rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illustre Scultore / Cavaliere Alberto Torvaldesen / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Demi beder Thorvaldsen om at sende en erklæring vedr. en skulpturgruppe, som han har udført under Thorvaldsens vejledning. Gruppen er ved at blive bestilt af den italienske markis Marianna Ginori Lisci. Onde tunger har imidlertid talt så dårligt om værket, at Demi frygter, at bestillingen vil falde, med mindre Thorvaldsen erklærer, at den er god.

Dokument

Stimatismo: Sigr. Cavaliere

Livorno a di 16 8bre 1826.

Perdonerà la libertà ch’io mi prendo scrivendole la presente, m’ha ciò sono forzato dalla circostanza. Essendoci stati dei malevoliI i quali [h]anno cosi male parlato del gruppoII da me fatto sotto la di lei direzioneIII, che la committente Sigra Marchesa GinoriIV è quasi sul punto di togliermi la commissione, solo un suo attestatoV potrebbe persuaderla incontrario, per ciò vengo a pregarla caldamente, a volermi fare un tal servigio, e cosi anovererò tal favore, fra i tanti da lei ricevuti.
Le anticipo i miei ringraziamenti poiche non dubito che lei mi renderà questo piacere, conoscendo quanto il di lei animo e propizio a far del bene, mentre pieno del rispetto a lei dovuto mi dico

suo

Umilo. Dev Ser
aff. Emilio Demi.

Generel kommentar

Bestillingen blev ifølge Chiara Marin, op. cit. gennemført i 1827, så Thorvaldsen har formentlig gjort, som Demi ønskede. Se også Gazzetta di Firenze, op. cit., der omtaler marmorversionen af gruppen. Alligevel måtte han først rykkes for erklæringen, jf. brev af 30.10.1826.

Arkivplacering

m11 1826, nr. 69

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Det vides p.t. ikke, hvem disse personer var.

  2. Der er tale om en skulpturgruppe kaldet Amore in grembo all’Armonia eller Imeneo addormentato nelle braccia dell’Armonia [Amor/Hymen sover i Harmoniens favn], bestilt af den italienske marchesa Marianna Ginori Lisci omtalt nedenfor, jf. Chiara Marin: L’arte delle donne: Per una Kunstliteratur al femminile nell’Italia dell’Ottocento, Padova 2013, p. 22-23 og Gazzetta di Firenze, 2.11.1830, p. 7.

  3. Denne formulering viser, at Demi har været elev hos Thorvaldsen.

  4. Dvs. den italienske machesa Marianna Ginori Lisci, født Garzoni. Hendes præcise fødsels- og dødsår kendes pt. ikke. Hun blev 1817 enearving til bedstefaderen Ippolito Venturi (1752-1817), der også pålagde hende at bære sit efternavn, hvorfor hun også kaldes Marianna Venturi Ginori Lisci.
    Der findes et digt skrevet til et (ligeledes p.t. ukendt) portræt af hende i en simpel dragt med den førstefødte søn på skødet. I digtet berømmes hendes ydre beskedenhed og enkelhed som et billede på, at hun sætter livets sande værdier – i dette tilfælde den lille søn – over rigdom, prestige og ydre statussymboler. Læs evt. det italienske digt skrevet af advokaten Lorenzo Del Nobolo i udgivelsen Poesie dell’avvocato Lorenzo Del Nobolo, p. 116. Hun berømmes i talrige samtidige kilder for at være en gavmild mæcen for kunstnere. Hun må være død efter 1842, hvor hun købte landstedet Villa Ginori a Collina for at sikre tømmer/brænde til slægtens porcelænsfabrik, jf. ATC Calenzano/. Hun blev i 1821 gift med greven og markisen Leopoldo Carlo Ginori Lisci (1788-1837). Se evt. også Gli Archivi de Toscana for mere info om slægten.

  5. Denne attest fra Thorvaldsen kendes ikke, og han har ikke været hurtig med at forfatte den, eftersom han rykkes for den i brev af 30.10.1826.

Sidst opdateret 18.10.2018