11.6.1825

Afsender

Giovanni Battista Sommariva

Afsendersted

Paris

Afsenderinfo

Spor af rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Mons.r Le Chev.r Thorvaldsen / Conseiller de S.M. Danois && / Sculpteur tres celebre a / Rome / a son atelier / Place Barberini.
Poststemplet: ”[XXX]É PARIS” og “23 GIVGNO”.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Sommariva har modtaget brev fra de Sanctis om, at en stor del af Alexanderfrisen, jf. A505, er blevet afsendt fra Rom. Sommariva glæder sig så meget over det, at det synes at have en positiv indvirkning på hans gigt. Han har fået brev fra Christian (8.) Frederik, der anbefaler ham landskabsmaleren J.P. Møller, som skal tegne en skitse af Villa Carlotta, for siden at udføre et maleri, som kronprinsen har bestilt.

Dokument

Sig.r Cavalr Stimatis.mo ed Amico Carismo

Parigi Li 11. Giugno 1825.

Il giorno prima della mia partenza da Milano ebbi il vivo piacere di riccevere alla fine una Lettera da cod.to S.r De SanctisI, che mi anonciava d’aver messo in corso una gran parte dei Pezzi del nostro TrionfoII. Non poteva giongermi notizia più grata; e potrei dire che ha allegerito un poco la mia Gotta, che mi tormentava già da qualche tempo allo Stomaco, trovatomi inchiodato a Letto allorchè vennero alla mia Villa del LagoIII ad onorarmi il Gran Duca di ToscanaIV, il Duca di ModenaV, e poi anche il VI, La ReginaVII, il Principe di SalernoVIII, la di Lui SposaIX etc. Basta, ora comincio ad essere contento. Il Viaggio invece di pregiudicarmi, come si temeva, mi hà anzi giovato: E l’idea soddisfacente, che presto potrò possedere, non solo il rimanente del Freggio imortaleX, ma anche l’imortale di Lui AutoreXI, mi anima, mi incoragisce a vivere e mi fà forse essere indiscreto per abreviarme il tempo, e per pregarla ad indicarmi l’epoca, giacchè non vorrei trovarmi assente, anzi vorrei disporre le cose mie d’avanzo in modo da essere libero, onde godere pienamente della tanto desiderata di Lei Compagnia.
Ebbi Lettera da S.A.R. il nostro buon Principe ChristianXII, in cui fra l’altre cose mi raccomanda un Pittore paesaggista M.r MuïllerXIII membro della nostra Academia, che viene in Italia, e che parcorendo i Bordi del Lago di Como farà uno Schizzo della nostra Villa, onde poi comporne un quadro per ordine della stessa A.S.R. Essa poi si ralegra meco per essere presto al possesso dell’ unica opera superiore a quanto si conosce in Scultura.

Voglio lusingarmi, che presto aurò il piacere di riccevere le care di Lei nuove: Egli è sì longo tempo, che ne sono privo! Mille cose cordiali alli degni di Lei Allievi, specialmente ai bravi TeneraniXIV, e FreundXV, che si occupano, io spero, delle opere affidate al Loro Talento, Zelo, ed amicizia.
Mi permeta di abbracciarlo, stringerlo al mio Seno, e ripettermi a tutte prove qual sono

Tutto Suo Serre, ed Amico
C Sommariva

Oversættelse af dokument

Højtagtede hr. ridder og kæreste ven

Paris d. 11. juni 1825

Dagen før min afrejse fra Milano havde jeg den store fornøjelse endelig at modtage et brev fra hr. De Sanctis i Rom, som meldte mig, at han havde afsendt en stor del af stykkerne af vor Triumf. Jeg kunne ikke få nogen glædeligere efterretning, og jeg kunne fristes til at sige, at den har bragt mig til noget mindre at føle min gigt, som allerede i nogen tid plagede mig i maven, så jeg lå bunden til sengen, da storhertugen af Toscana, hertugen af Modena, og senere også kongen, dronningen, prinsen af Salerno, hans gemalinde m.fl. gjorde mig den ære at besøge min villa. Nok derom, nu begynder jeg at blive fornøjet. Rejsen har så langt fra at skade mig, som man frygtede, tværtimod gavnet mig, og den tilfredsstillende tanke, at jeg snart vil kunne besidde, ikke blot det resterende af den udødelige frise, men også dens udødelige skaber, giver mig liv og mod til at leve og lader mig måske også blive påtrængende, i ønsket om at afkorte ventetiden, så jeg beder Dem angive mig tidspunktet, for jeg ville nødig være fraværende, men ville tværtimod foretrække at ordne mine sager i forvejen sådan, at jeg kunne være fri til fuldt at kunne nyde Deres så eftertragtede selskab.
Jeg har fået brev fra Hans Kongelige Højhed, vor gode prins Christian, i hvilket han blandt andet anbefaler mig en landskabsmaler hr. Møller, medlem af vort akademi, som kommer til Italien, og som på sin rute langs søens bredder vil lave en skitse af vor villa, for på grundlag deraf senere at udføre et maleri efter samme Hans Kongelige Højheds bestilling. I øvrigt glæder han sig med mig, over at jeg snart vil være i besiddelse af det enestående værk, som står over alt, hvad man kender i billedhuggerkunsten.

Jeg vil smigre mig med det håb, snart at måtte have den fornøjelse at modtage kære efterretninger fra Dem. Det er så lang tid, at jeg har været dem foruden! Tusind hjertelige hilsener til Deres værdige elever, specielt til de udmærkede Tenerani og Freund, som, håber jeg, er optaget af de arbejder, som jeg har betroet til deres talent, iver og venskab.
Tillad mig at omfavne Dem, at trykke Dem til mit bryst og gentage forsikringen om under alle tilskikkelser ganske at være Deres tjener og ven

Grev Sommariva

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Arkivplacering

m10 1825, nr. 68

Thiele

Thiele III, p. 256

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505

Kommentarer

 1. Dvs. den italienske speditør og/eller købmand Francesco de Sanctis.

 2. Dvs. marmorversionen af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505.

 3. Sommariva havde en stor villa med udsigt over Comosøen, Villa Carlotta, der i dag er et museum. Besøg evt. hjemmesiden her.

 4. I 1825, hvor brevet er skrevet, var Leopold 2. storhertug af Toscana (1797 – 1870, storhertug 1824-1859).

 5. I 1825, hvor brevet er skrevet, var Frans 4. hertug af Modena (1779 – 1846, hertug 1814-1846).

 6. Frans 1. af Begge Sicilier (1777 – 1830, regeringstid 1825-1830).

 7. Frans 1. af Begge Siciliers ægtefælle og dronning, Maria Isabella af Spanien (1789 – 1848).

 8. Prins Leopold af Bourbon-Begge Sicilier (1790 – 1851), fyrste af Salerno, yngste søn af kong Ferdinand 1. af Begge Sicilier.

 9. Maria Clementina af Østrig (1798 – 1881) var en østrigsk ærkehertuginde og datter af kejser Frans 1. af Østrig. Hun blev gift med Prins Leopold af Bourbon-Begge Sicilier, fyrste af Salerno, yngste søn af kong Ferdinand 1. af Begge Sicilier.

 10. Dvs. marmorversionen af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505.

 11. Bertel Thorvaldsen

 12. Christian 8. Frederik

 13. Dvs. den danske landskabsmaler J.P. Møller.

 14. En af Thorvaldsens i en årrække mest betroede assistenter Pietro Tenerani.

 15. Den dansk-tyske billedhugger og Thorvaldsens elev Hermann Ernst Freund.

Sidst opdateret 14.08.2020