Antagelig ca. 1844

Afsender

Just Mathias Thiele

Afsendersted

København

Modtager

NN

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Vedr. dateringsbegrundelsen, se den generelle kommentar.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Haandtegninger I
Overbeck, Christus gaaer til Golgatha.
Landskab. Aquarell, Steingrübel.
Landskab, Ave Maria af Wallis.
Carnevalet, colereret Kobberstik af Nerlig.
4 Perspectiviske Tegninger af Caffi
Giennemtegning efter Carstens.
Dante og Virgil efter Thorvaldsen, af Kock, ufuldendt.
Contour, Homer, som synger, Original af Carstens
de tre Gu de ni Muser og Apollo, Original af Carstens
Den gyldne Alder, af Carstens.
5 store Landskaber, af Wallis, ufuldendte.
Riepenhausen, Christus vels. Børnene.
HansenI, Tegning til en Kandelaber.
Herkules og Omphale, compon. af Thorvaldsen. Colque.
Den gyldne Tid af Thorvaldsen efter Carstens Contour
Francisca da Rimini, Colque efter Carstens.
Hector opfordrer ParisII af Kalmukken Feodor Dahunki.
Glorie af Engle, af Kock.
Landskab, Campagnen, Aquarell, Kirckmayer.
Martyrium af Cades.
Moses og Pharao af Cades.
3 Blade, Don Quiscotte, af Losch
Corpus Domini, af Ferrari.
Bontemonte’sIII Død, af Calamai
Hansen, Raadhuset, Parti af. 2 Tegninger
Opheus forfulgt af bacisanter af Kock. 2 Blade.
Homer, som synger mellem Grækkerne, Thorvaldsen efter Carstens.
En antik Tegning, Christus og Madonna.
En Hest, udmaalt, Proportioner
Spiaggia di Carrara.
Tegning med Pen af Fearnley.
Et Stykke Papyrus:
Disput mellem St Francesco og Diævlen, tegnet af Kock
3 smaa Tegninger, af Kock, Eckersbg og DahunckiIV
Reinhart, stort udført, Landskab
Hess. Sweizer-Bataille, Calque.
Sanguinette, Madonna, Aquarell.
Maximilian, Portrait, af Lutz.
Pinelli, romersk Bataille
–––– Syndfloden.
–––– Ugolino’s Død
Dahuncky, Achilles og PriamusV.
Carstens, Charons Baad, af Thorvaldsen.
– 2 ufuldendte Landskaber af Wallis
Tivoli af Pinelli
Pinelli, la morte in Campagna.
–––– Comingio.
Schadow. Regina del Cielo
Riepenhausen, Rafaels Drøm

Generel kommentar

Denne liste over tegninger i Thorvaldsens eje er skrevet af Thiele. Det vides p.t. ikke, hvornår og til hvilket formål Thiele sammensatte listen, men det virker rimeligt at antage, at det skete i forbindelse med opgørelsen over Thorvaldsens bo i 1844.


Listen har senere fået tilføjet Thorvaldsens Museums inventarnumre ud for de pågældende tegninger. Disse er skrevet med blyant og er ikke medtaget i nærværende afskrift, men de nævnte værker er tilknyttede herunder.

Arkivplacering

gmVIII, nr. 17

Værker

D768 Kristi gang til Golgata, inv.nr. D768
D784 Peschia i det nordlige Toscana, 1834, inv.nr. D784
D655 Kvinder med børn knæler foran et Madonna billede, inv.nr. D655
D487 Egyptisk tempel eller mausoleum, inv.nr. D487
D685 Dante og Vergil på uhyret Geryon, 1800 - 1822, inv.nr. D685
D817 Homer taler til folket, inv.nr. D817
D815 Musernes dans på Helikon, Ca. 1793, inv.nr. D815
D816 Guldalderen, 1797, inv.nr. D816
D648 Æneas i underverdenen, inv.nr. D648
D775 Kristus velsigner børnene, inv.nr. D775
D828 Kandelaber, inv.nr. D828
D793 Hektor bebrejder Paris hans fejhed, inv.nr. D793
D641 Et martyrium, inv.nr. D641
D638 Moses træder frem for Farao, inv.nr. D638
D754 Hyrden Chrysostomos ligbegængelse, 1836, inv.nr. D754
D757 Don Quixote forhindres i at hugge et garn til fuglefangst over, inv.nr. D757
D498 Leo 12. båret i Kristi Legemsfest procession igennem kolonaden på Peterspladsen, inv.nr. D498
D493 Buondelmonti-mordet i Firenze i 1215, 1828, inv.nr. D493
D826 Facade af Råd- og Domhuset i København, inv.nr. D826
D827 Råd- og Domhusets fængsel, inv.nr. D827
D744 Orfeus dræbes af bacchantinderne, inv.nr. D744
D745 Orfeus dræbes af bacchantinderne, inv.nr. D745
D906 Marmorblokke hejses over i et skib på strandbredden ved Carrara, inv.nr. D906
D799 Egn i det baierske Tyrol imellem Ifselsdorf og Sindlsdorf, 1831, inv.nr. D799
D687 Striden om den døde Guido af Montefeltro, 1803, inv.nr. D687
D709 Calthon og Colmal, Ca. 1800, inv.nr. D709
D772 Scene komponeret over Chigis Park i Aricia, 1824, inv.nr. D772
D678 Slaget ved St. Jakob an der Birs, 1444, 1834, inv.nr. D678
D633 Ave Regina Coelorum, inv.nr. D633
D758 Maximilian 1., inv.nr. D758
D508 Romerske røvere strides om byttet, inv.nr. D508
D623 Syndfloden, 1834, inv.nr. D623
D624 Syndfloden, inv.nr. D624
D561 Ugolini della Gherardesca og hans sønner i hungertårnet, 1830, inv.nr. D561
D794 Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, inv.nr. D794
D630 Højtidlighed i Tivoli i anledning af floden Anienes åbning, 1835, inv.nr. D630
D627 Kvinder som beder for en død mand, 1835, inv.nr. D627
D631 Greven af Comminge ved Adelaides dødsleje, 1836, inv.nr. D631
D779 Maria som himmeldronning, inv.nr. D779
D776 Rafael ser Maria med barnet i drømme, inv.nr. D776
D777 Rafael ser Maria med barnet i drømme, 1821, inv.nr. D777

Kommentarer

  1. Over Hansens navn ses en senere museal tilføjelse: Hetsch.

  2. Dvs. Fedor Iwanowitsch’ tegning Hektor bebrejder Paris hans fejhed, D793.
    Iwanowitsch blev kaldt Kalmück / Kalmukken, som Thiele gør her. Men han havde øjensynligt endnu et tilnavn, som også bruges her: Dahuncki. Det dukker også op nedenfor to andre steder.

  3. Over Bontemonte’s navn ses en senere museal tilføjelse: Buondelmonte.

  4. Dvs. Fedor Iwanowitsch, jf. kommentaren ovenfor.

  5. Dvs. Fedor Iwanowitsch’ tegning Priamos bønfalder Achilleus om Hektors lig, D794.
    Om hans navn, se kommentaren ovenfor.

Sidst opdateret 14.05.2018