Antagelig tidligst 1820

Afsender

Zinaida Aleksandrovna Volkonskaia

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le Chevalier / Torvaldsen.

Dateringsbegrundelse

Volkonskaia flyttede permanent til Rom i 1829. Imidlertid boede hun også i Rom i tre år mellem 1820 og 1823, hvorfor brevet kan have været sendt langt tidligere end 1829, jf. også invitationen af 2.2.1823.

Resumé

Invitation til at komme på besøg mellem kl. 13 og 18 i Palazzino Sciarra, hvor Zinaida Volkonskaia er indlogeret.

Dokument

La PrssaI Zenaïde Volkonsky desidera moltissimo vedere l’ottimo Signor Torvaldsen. Essa alloggia Piazza Sciarra Palazzino SciarraII, e stà sempre in casa dalla una alle 6. – La Prssa prega il signor Torvaldsen di fargli sapere una risposta tanto desiderata.

Mercoldi Mattina.

Generel kommentar

Det vides p.t. ikke, om Thorvaldsen tog imod denne invitation.

Arkivplacering

gmVI, nr. 67

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. principessa.

  2. Det omtalte Palazzino Sciarra er sandsynligvis d.s.s. Palazzo Sciarra, der ligger ved Corsoen i det centrale Rom på den nuværende Via M. Minghetti.

Sidst opdateret 20.08.2014