Antagelig senest primo marts 1829

Afsender

Carlo Poggi

Afsendersted

Rom eller Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med et firkantet rødt laksegl under dækpapir; intet præg.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Nobil’ Uomo / Il Sig:re Cav:re Alberto Torvalsen / Egregio Scultore / I.S.P.MI

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet. Eftersom Thorvaldsen tiltales ridder, må brevet stamme fra efter 28.1.1810, hvor han blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Eftersom en Poggi optræder i værkstedsregnskaberne fra 21.3.1829 frem til 26.12.1829, må anmodningen om arbejde antages at ligge forud for dette. Den omtale billedhugger Demi var elev af Thorvaldsen og var tilbage i Livorno senest ved afsendelsen af brev af 16.10.1826, hvorfor Poggis brev også må dateres herefter.

Resumé

Poggi anmoder Thorvaldsen om arbejde, efter at et helt års genvordigheder har sat ham i en fortvivlet situation. Han har tidligere arbejdet for billedhuggeren Paolo Emilio Demi.

Dokument

Illmo Sig:re

Carlo Poggi di Livorno bozzatore Servo Rispettoso di VS. Illma Espone Come e ora mai un anno Circa che afflitto dal male Si è ridotto in una Stato veramente compassionevole, per cui un poco ristabilito addimanda a VS. Illma: un poco di LavoroII.
Il Suddetto hà lavorato in Livorno nello Studio del Sigre: Emilio DemiIII, Sopra la Copia l’Imeneo che dorme in braccio all’armoniaIV, e Sopra la Copia del DanteV che si fece meno il vero.

Il rispettoso Artista augustiato da tante Sventure le addimanda lavoro trovandosi a Languire, e privo per fino in questo giorno della sustistenza che, e quanto vivamente imploro.

Generel kommentar

En medarbejder ved navn Poggi optræder i Thorvaldsens værkstedsregnskaber fra 21.3.1829 frem til 26.12.1829. Formentlig er der tale om brevets afsender, og anmodningen har dermed båret frugt.

Arkivplacering

gmV, nr. 143

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. In Sue Propie Mani, jf. listen over italienske forkortelser [under_ S.P.M._ ]. Brevet skulle altså afleveres personligt.

  2. En medarbejder ved navn Poggi optræder i Thorvaldsens værkstedsregnskaber fra 21.3.1829 frem til 26.12.1829. Formentlig er der tale om brevets afsender, og anmodningen har dermed båret frugt.

  3. Dvs. den italienske billedhugger Paolo Emilio Demi, der havde været elev af Thorvaldsen.

  4. Denne skulpturgruppe, som deværre ikke kendes i dag, havde Demi udført under Thorvaldsens vejledning, jf. Demis biografi.

  5. Dvs. en portrætstatue af den italienske digter Dante Alighieri, jf. også beskrivelsen i Københavnsposten 28.7.1829 : den simple Statue af Dante [...], som en ung Livorneser, Henrik Demi, der vækker store Forhaabninger, har modelleret. Thorvaldsen har talt med megen Agtelse om ham, og han arbeider her i Rom under hans Vejledning. Gyps-Afstøbningen af Statuen blev kjøbt af det labroniske Akademie i Livorno, i hvis Bibliothek jeg ofte betragtede den, og altid fandt den beundringsværdig. Digteren sidder i Begreb med at nedskrive, hvad Begeistringen har indgivet ham, Begeistringens Øieblik er forbi, og der er paafulgt hiin Rolighed, under hvilken man udvikler Tanken for at give den en synlig Skikkelse. Se også Melchiore Missisrini: Delle memorie di Dante in Firenze, e della gratitudine de’ Fiorentini verso il divino poeta, Firenze 1830, p. 15.. Hvor statuen befinder sig i dag, vides p.t. ikke. Demi udførte også senere en stående Dante-statue, jf. Demis biografi.

Sidst opdateret 11.04.2020