5.8.1818

Afsender

Pietro Odazi

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

En kvittering på, at Thorvaldsen har indbetalt et halvt års husleje for sit værksted i Vicolo delle Colonnette, for perioden 1.8.1818 – 31.1.1819.

Dokument

Jo sottoscritto Esattore del Sigr Giuse. Bossi hò ricto dall Illmo Sigr Cavaliere Alberto Thorvaldsen scudj Trentasette, e b. 10I mta, quali sono p un semestre anticipatoII di piggione dal primo Agosto corrente e tutto Gennaro del futuro Anno 1819 delli Studj ad uso di Scultura al Vicolo della CatenaIII. In Fede. Questo di 5. Agosto 1818.
37:10 mta Pietro Odazi Esre.

Arkivplacering

gmIV, nr. 142

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. 37 scudi og 10 baiocchi, begge romerske møntenheder, jf. referenceartiklen herom.

  2. Dvs. husleje for det kommende halvår, hvilket stemmer med det, som brevet stipulerer, nemlig at det drejer sig om betaling af husleje fra 1. august 1818 til og med januar 1819.

  3. Thorvaldsens værksteder i Vicolo delle Colonnette, jf. referenceartiklen herom.

Sidst opdateret 12.02.2016