10.6.1818

Afsender

Vincenzo Ottaviani

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rester af segl med utydeligt slyngmonogram.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sige. Sige. Colmo / Il Sige. Alberto Torwalsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Ottaviani beder Thorvaldsen betale sin husleje for det kommende halve år. Han vedlægger sin kvittering.

Dokument

Sigr Alberto veneratisso.

Mi prendo la libertà di mandare il LatoreI con la mia ricevutaII per esiggere la pigione del semestre cominciare col corrente mese di Giugno. Jo la prego di favorirmi, e credermi con la più ossequiosa stima

Suo

Casa 10. Giugno 1818.

Dmo Oblmo Sere
Vicenzo Ottaviani

Generel kommentar

Som det fremgår, blev dette brev fremsendt sammen med huslejekvitteringen af 10.6.1818.

Arkivplacering

gmIV, nr. 140

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Ottaviani lod øjensynlig en bydreng gå sit ærinde.

  2. Se Ottavianis kvittering af 10.6.1818, der dækker det kommende halve års husleje fra juni til november 1818 – som det også fremgår indirekte af det følgende.

Sidst opdateret 18.10.2014