13.2.1818

Afsender

Pietro Odazi

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

En kvittering for, at Thorvaldsen har indbetalt et halvt års husleje for sine værksteder i Vicolo delle Colonnette, for perioden 1.2.1818 – 31.7.1818

Dokument

Io sottoscritto Esattore del Sig.r Giuseppe BossiI Cessionario delle Case esistent’ in Roma, spettanti all’Ecc[ellentisi]ma Casa BarberiniII in virtù dell’Apoche, alle quali hò ric[evu]to dall’Ill[ustrissi]mo Sig.r Cavaliere Alberto Thorvaldsen la somma di scudi Trentasette, e b. 10III, quali sono p un’semestreIV anticipato di piggione, dal P[ri]mo Febraro corrente a tutto Luglio venturo dell’anno presente 1818. delli Studj ad uso di scultura posti al Vicolo delle ColonetteV contiqui a Piazza Barberini. In Fede. Questo di 13. Febraro 1818.
[tegn for scudi] 37:10 m[one]ta Pietro Odazi Esatt.re

Generel kommentar

For en oversigt over Thorvaldsens huslejebetalinger for værkstederne i Vicolo della Catena, se denne artikel.

Arkivplacering

gmIV, nr. 139

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Giuseppe Bossi lader til at have været ansvarlig for udlejningen af disse huse, og må altså have været en slags forvalter for Francesco Barberini.

  2. Dvs. Francesco Barberini, som Thorvaldsen lejede sine værksteder ved Piazza Barberini af.

  3. Dvs. 37 scudi og 10 baiocchi, begge romerske møntenheder, jf. referenceartiklen herom.

  4. Dvs. husleje for det kommende halvår, hvilket stemmer med det, som brevet fastsætter, nemlig at det drejer sig om betaling af husleje fra 1. februar til og med juli 1818.

  5. Thorvaldsens værksteder i Vicolo delle Colonnette, jf. referenceartiklen herom.

Sidst opdateret 20.07.2016