3.2.1811

Afsender

Maria Rosa Alborghetti

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

En huslejekvittering, sandsynligvis for Thorvaldsens to værksteder i Via dei Cappuccini, sandsynligvis for en halvårsperiode frem til januar 1811.

Dokument

Io sottoscritta hó ricevuto dal Sig. . . . Torvals scudi nove e baj: 50:I mta quali sono per piggione della Casa dal medo abitata a tutto Gennaro prossro. In fede Roma questo di 3. Febo. 1811.

Per Luigi Alborghetti Agente dl Patrimo MacolaniII
Maria Rosa Alborghetti

Generel kommentar

Denne kvittering vedrører betaling af husleje et ikke nærmere angivet sted i Rom. Der er sandsynligvis tale om huslejebetaling for Thorvaldsens to værksteder i Via dei Cappuccini af følgende grunde:

Disse fire omstændigheder går alle sammen igen i seks bevarede huslejekvitteringer, som tydeligt præciserer, at de dækker en huslejebetaling på 9 scudi og 50 baiocchi for et halvt år for to værksteder i Via dei Capuccini i nærheden af krydset ved Via della Purificazione. Den pågældende ejendom var ejet af den italienske marchese Mariano Perbenedetti Macolani fra Camerino, og huslejen blev opkrævet på hans vegne af en Alberto Alborghetti. Se de seks andre kvitteringer fra den samme periode i Thorvaldsens liv.
Pga. disse sammenfald forekommer det sandsynligt, at nærværende kvittering også vedrører lejebetaling for Thorvaldsens to værksteder.

De to værksteder har, så vidt vides, aldrig været omtalt i Thorvaldsen-litteraturen.
Den sidste kvittering dækker halvåret august 1815-januar 1816, og det stemmer med, at Thorvaldsen i slutningen af året 1815 flyttede sin virksomhed helt og holdent til nyindrettede værksteder ved Palazzo Barberini, se Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini og Thorvaldsens værksteder.

Arkivplacering

gmIV, nr. 121

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Huslejen var på 9 scudi og 50 baiocchi. Dette beløb svarer til det, Thorvaldsen betalte pr. halvår for sine to værksteder i Via dei Cappuccini i perioden 1810-16. Derfor gælder denne kvittering sandsynligvis samme lejemål, se mere i den generelle kommentar.

  2. Macolani-ejendommene var sandsynligvis ejet af den italienske marchese Mariano Perbenedetti Macolani fra Camerino, se den generelle kommentar.

Sidst opdateret 06.01.2017