21.8.1810

Afsender

Giuseppe Giorgi

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

En kvittering for, at Thorvaldsen har indbetalt husleje for sine værksteder i Vicolo della Catena, for perioden 1.5.1810 – 31.7.1810.

Dokument

Jo sottoI Esatt.e di S.E.II il Sigr. Pcpe BarberiniIII ho ric.to dal Sigr. Alberto TondervalsenIV ScudiV tre, e baj: 75 m[one]ta gli sono per pig.[ion]e di mesi tre att.o Luglio p[as]sato dello Studio alla CatenaVI di Barberini. In fede Questo di 21 Agosto 1810.

Dico 3:75 mta Giuse. Giorgi

Generel kommentar

Om Thorvaldsens huslejebetaling for værkstederne i Vicolo della Catena, se oversigten her.

Arkivplacering

gmIV, nr. 119

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. sottoscritto.

  2. Dvs. Sua Eccellenza.

  3. Francesco Barberini, også kaldet fyrsten af Palestrina, som Thorvaldsen lejede sine værksteder ved Piazza Barberini af.

  4. Dvs. Thorvaldsen, se evt. listen med de forskellige kreative stavemåder af Thorvaldsens navn i Alberto eller Bertel?

  5. Dvs. 3 scudi og 75 baiocchi, jf. referenceartiklen om møntenheder.

  6. Der var her tale om husleje for Thorvaldsens værksteder i Vicolo della Catena, jf. referenceartiklen herom.

Sidst opdateret 18.07.2016