7.2.1812

Afsender

Henrik Vilhelm Lundbye

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Lundbye kvitterer for et lån på 50 scudi.

Dokument

Jeg Underskrevne har bekommet af Herr A. ThorvaldsenI 50 romerske ScudiII, hvilke halvtredsindstyve Scudi jeg herved forpligter mig til at betale naar forlangesIII.

Rom, den 7de Febr. 1812.

H.W. Lundbye.

= 50 romerske Scudi

Arkivplacering

gmIII, nr. 47

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsen og Lundbye var ungdomsvenner, og de var sædvanligvis dus, alligevel er lånedokumentet ganske formelt, hvilket peger på den seriøsitet, hvormed Thorvaldsen omgikkes pengesager.

  2. Scudi, flertal af den italienske møntenhed scudo. Scudo betyder ‘skjold’ på italiensk, og mønten kaldtes således, fordi den myndighed, der havde slået mønten, ofte satte sit våbenskjold på den. Se hertil yderligere referenceartiklen omhandlende møntenheder.
    50 scudi har været et ganske betragteligt beløb, svarende til fx omtrent 5 måneders husleje for Thorvaldsens billedhuggerværksteder i 1812, se hertil huslejekvitteringen af 24.8.1812.

  3. Lundbyes økonomiske situation var imidlertid så dårlig, at han i midten af april (jf. Lundbyes brev af 18.4.1812) måtte trække sit løfte tilbage. Han bad Thorvaldsen om henstand, indtil han kom tilbage til Danmark og med en forbedret økonomi fik mulighed for at sende pengene. Det vides ikke hvornår eller om lånet nogensinde blev tilbagebetalt.

Sidst opdateret 19.08.2014