Antagelig kort efter 4.10.1818

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af regningen, men er dateret ud fra flere indicier:
1. Det brev, der sendes for Frances Mackenzie, og hvis forsendelse er noteret i regnskabet. Thorvaldsens forhold til Mackenzie begyndte sommeren 1818, og forlovelsen blev brudt 2.5.1819.
Det er derfor sandsynligvis et regnskab inden for denne periode.
2. En mere præcis datering kan formentlig begrundes med Thorvaldsens sygdom sommeren 1818.
3. Værkstedsregnskabet, der refereres til under Lista dello Studio nedenfor, kunne være det regnskab, hvis første dato er 29.8.1818. Her opgives summen ved regnskabets afslutning 4.10.1818 netop til 17,5 scudi, som det også er tilfældet for nærværende post. Hvis det er tilfældet, kan regnskabet med sikkerhed dateres til kort efter 4.10.1818.

Resumé

Regnskab over diverse både professionelle og private udgifter.

Dokument

Contati Sig.[no]ra Anna MariaI
Accomodatura dell’Orologio
MedicineII
Altre
VomitivoIII
Per regalare al figlio del GiardiniereIV
Per pagare le StampeV di PinelliVI
Per impostare una lettera per Inghilterra della Sig.[no]ra MachenziVII
Spese di ModelliVIII per lavorare il Fiume, il Pastore, ed il PescatoreIX
PagatoX a GiacomoXI
Al MacellaroXII
Al CapraroXIII
 
 
Residuo della Lista dello StudioXIV
20  
4.70
  70
  15
  4.
  30
  10
  15
 
1.20
1.70
1.10
–––––
30.14
17:50
–––––
47:64
–––––

avanzo 51 baj[occhi].

Arkivplacering

gmII, nr. 48

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505

Kommentarer

 1. Dvs. Thorvaldsens mangeårige elskerinde og moderen til hans to børn, Anna Maria Uhden.

 2. Thorvaldsen var syg sommeren 1818, se hertil Thorvaldsen-kronologien. Formentlig var medicinen og det nedenfor anførte brækmiddel derfor til ham, hvilket også kunne tyde på, at regnskabet mere snævert kan dateres til sommeren 1818.

 3. Dvs. brækmiddel, se kommentaren til Medicine ovenfor.

 4. Hverken gartneren eller dennes søn er p.t. identificerede, ligesom det heller ikke vides, hvad gaven omfattede. Thorvaldsen havde en lille gårdhave i forbindelse med sine tre atelierer på hjørnet af Piazza Barberini og Colonetta di Barberini, jf. referenceartiklen Thorvaldsens gårdhave i Rom.

 5. Antagelig stik udført af Bartolomeo Pinelli, der gentagne gange henvendte sig til Thorvaldsen for at sælge sine stik med romerske og antikke motiver. Det vides ikke med sikkerhed, hvilke stik, der her er tale om. Se evt. hvilke stik, der endnu er bevarede i Thorvaldsens samling her.

 6. Dvs. Bartolomeo Pinelli.

 7. Dvs. Thorvaldsens forlovede, Frances Mackenzie.

 8. Dvs. levende modeller, som Thorvaldsen har anvendt som forlæg for de nævnte figurer. Se evt. den fulde liste over Thorvaldsens p.t. kendte modeller.

 9. Efter al sandsynlighed er der tale om dele af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, der blev bestilt flere gange fra 1818; hhv. 1.1.1818 af Giovanni Battista Sommariva, af Eugène de Beauharnais den 1.3.1819, jf. A503, og til Christiansborg Slot sommeren 1818, også jf. A503. I frisen optræder både en personificering af floden Tigris, en hyrde og en fisker.

 10. De nedenfor listede tre udbetalinger er markeret med en stor klamme, der skal signalere, at udbetalingerne til de navngivne modeller er en udspecificering af den ovenstående samlede “Spese di Modelli” etc.

 11. Muligvis identisk med den model ved navn Giacomo, der omtales godt ti år senere i regnskab af 24.9.1830, jf. referenceartiklen Levende Model.

 12. Formentlig identisk med den model ved navn Macellaro, der også omtales i regnskab af juli 1821 – februar 1822, jf. referenceartiklen Levende Model.

 13. Dvs. modellen Capraro, jf. referenceartiklen Levende Model.

 14. Formentlig en reference til Thorvaldsens værkstedsregnskaber, se evt. en oversigt over disse her.
  Der kunne være tale om regnskabet hvis første dato er 29.8.1818, hvor summen ved regnskabets afslutning 4.10.1818 netop bliver 17,5 scudi, som det også er tilfældet for nærværende post. Hvis det er tilfældet, kan regnskabet med sikkerhed dateres til kort efter 4.10.1818.

Sidst opdateret 14.09.2018