3.4.1819

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Værkstedsregnskab for ugen 29.3.-3.4.1819.

Dokument

Adi 3 Aprile 1819

MogliaI [tegn for scudi]
MichelangeloII [tegn for scudi]
Ore [tegn for scudi]
ScarpelinoIII [tegn for scudi]
Due pieduciIV Lustri [tegn for scudi]
FeraroV [tegn for scudi]
Due licenzeVI [tegn for scudi]
RegazzoVII [tegn for scudi]
Corda Mancina per il ViolinoVIII [tegn for scudi]
 
            [tegn for scudi]
5:50
4:40
  :60
2:  
1:60
  :90
  :60
  :30
  :10
––––––
16:00

Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Regnskabet dækker dermed antagelig samme periode som regnskabet af 4.4.1819, men andre assistenters arbejde. Muligvis skyldes de to parallelle regnskaber, at assistenterne arbejdede i forskellige værksteder, jf. ovenstående artikel.

Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1819.

Arkivplacering

gmII, nr. 1,74

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia.

  2. Dvs. Thorvaldsens assistent Michelangelo.

  3. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

  4. Dvs. fødder/sokler til portrætbuster; muligvis de værker, der skulle afsendes, jf. omtalen af eksporttilladelser nederst i regnskabet (se kommentaren til Due licenze). Det vides p.t. ikke, hvilke buster der er tale om.

  5. Feraro er formentlig en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

  6. Formentlig tilladelser til at lade værker føre ud af Kirkestaten, jf. f.eks. også regnskabet af 14.3.1818, hvor det er en version af Venus, jf. A12, der skal sendes af sted. Muligvis er der i dette regnskab tale om to portrætbuster, eftersom der ovenfor er anført betaling for levering af netop to sokler til buster.

  7. Dvs. Ragazzo. Denne arbejdsdreng er p.t. ikke identificeret.

  8. Dvs. et violinbor. Dette bor anvendtes ved udarbejdelsen af marmorværkerne til at skabe huller i f.eks. næsebor, hår m.v. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis for mere herom.

Sidst opdateret 06.01.2017