23.5.1818

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Resumé

Værkstedsregnskab for tredje uge af maj 1818.

Dokument

Li 23 Maggio 1818.

GaetiI giornate quattro e mezza: e piu tre
diciotto avanzate ai SuonatoriII : detratto il
solito Scudo e mezzo che paga mio ZioIII
a sua MoglieIV in Carrara restano a
BogazziV chiede Scudi quattro a conto de
LavoriVI che va eseguendo
Pagato a PidocchioVII per mettere
su il lavoro a Gaeti bajocchiVIII
 
 
 
S:diIX
 
Sd:
 
 
 
S.d
 
 
 
3.90
 
4
 
  40
–––––––––
8 30

Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til løn. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på udover det nævnte stykke af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1818.

Arkivplacering

gmII, nr. 1,50

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1812, inv.nr. A505

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

  2. Formentlig en del af frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, hvor musikanter netop er fremstillet i færd med at hylde sejrherren musikalsk. Frisen var netop blevet bestilt i marmor 1.1.1818 af Giovanni Battista Sommariva.

  3. Eftersom regnskabets pennefører ikke er identificeret p.t., kan heller ikke dennes onkel identificeres. Penneføreren kunne evt. være den i regnskabet omtalte assistent Gaeti, der også selv må stamme fra Carrara, siden hans kone er bosat der (jf. det følgende), men også den omtalte billedhuggerassistent Ercole Bogazzi stammede fra Cararra.

  4. Eftersom oplysningerne om assistenten Gaeti er meget sparsomme, kendes identiteten på hans hustru heller ikke. Det vides heller ikke, hvorfor en del af lønnen blev udbetalt til hustruen, men det kan evt. have været for at sikre, at i hvert fald en del af lønnen gik til husholdningen hjemme i Carrara.

  5. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

  6. Det vides p.t. ikke, hvilke arbejder Bogazzi var beskæftiget med, jf. også den generelle kommentar.

  7. Denne Pidocchio kendes ikke fra andre omtaler og kan p.t. ikke identificeres. Der er formentlig tale om en drager/arbejdsmand, siden hans opgave kun har været at flytte et værk.

  8. Dvs. den italienske møntenhed baiocchi, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  9. Dvs. den italienske møntenhed scudi, jf. referenceartiklen Møntenheder.

Sidst opdateret 06.01.2017