28.3.1818

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regningen.

Resumé

Værkstedsregnskab for fjerde uge af marts 1818.

Dokument

Adi 28 MarsoI 1818

GovachinoII av[uto]
MichelangoloIII
LuigiIV av.to
LorenzoV a.to
Moglia a.o
ScarpelinoVI a.o
MogliaVII ao
 
 
Ore di Michelangelo [tegn for scudi]
taglia del feraroVIII [tegn for scudi]
gessoIX e cordonetto di setaX [tegn for scudi]
per aver portato li telari di cartaXI [tegn for scudi]
Sette Raspe nove [tegn for scudi]
due tazette per l[’]aqua [tegn for scudi]
il gardiniereXII aver tutto vangato e seminato per 2 g[i]ornate [tegn for scudi]
Mesata del fachinoXIII [tegn for scudi]
 
[tegn for scudi]
1:50 torna [tegn for scudi]
2 torna [tegn for scudi]
2 – torna [tegn for scudi]
1 – torna [tegn for scudi]
 
1 – torna [tegn for scudi]
2:75 torna [tegn for scudi]
––––
10:25
1:30
2:  
1: 
1:40
 
3:40
1:25
 
 
1:  
1:45
  :20
  :07+
  :70
  :04
  :60
1
––––
15:41+

[Tilføjet med blyant, formentlig med anden hånd:]

E più uno Scudo al FerraroXIV – p[er] il Compasso grande 1
––––
16:41.+

Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1818.

Arkivplacering

gmII, nr. 1,42

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. marzo, altså marts.

 2. Dvs. Thorvaldsens assistent, sten- eller billedhuggeren Govachino.

 3. Dvs. Thorvaldsens assistent Michelangelo.

 4. Formentlig identisk med billedhuggeren Luigi Moglia, der var søn af nedennævnte Lorenzo Moglia. Tesan, op. cit. p. 207, hævder dog, at Luigi Moglia først optræder i regnskaberne fra og med 1819, men dette kan ikke hverken af- eller bekræftes sikkert p.t.

 5. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia.

 6. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

 7. Formentlig identisk med billedhuggeren Antonio Moglia.

 8. Feraro er formentlig en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

 9. Gips blev anvendt til afstøbning af lermodeller, så de mere holdbare gipsafstøbninger (originalmodellerne) kunne bevares og bruges som udgangspunkt for den egentlige marmorhugning. Se mere i referenceartiklen Thorvaldsens værkstedspraksis.
  Det vides p.t. ikke, hvad der skulle afstøbes på dette tidspunkt, jf. den generelle kommentar.

 10. Det vides p.t. ikke, hvad denne silkesnor eller tråd skulle bruges til. Silke og silketråd fremgår flere steder som en udgiftspost i værkstedsregnskaberne. I regnskabet af 19.4.1817 blev der f.eks. også købt silke – det er dog uvist om det var stof eller tråd i dette tilfælde. Begge dele kan have været brugt i forbindelse med fremstilling af lysafskærmning eller rumopdelende forhæng.

 11. Det vides p.t. ikke, hvilket formål disse papirstykker tjente. Der kan have været tale om en form for (lys)afskærmning.

 12. Thorvaldsen havde en lille gårdhave i forbindelse med sine tre atelierer på hjørnet af Piazza Barberini og Colonetta di Barberini, jf. referenceartiklen Thorvaldsens gårdhave i Rom. Det er formentlig denne gårdhave, gartneren har gravet igennem og tilsået.

 13. Denne drager/arbejdsmand er p.t. ikke identificeret.

 14. Jf. kommentaren til feraro ovenfor.

Sidst opdateret 06.01.2017