Antagelig 12.10.1816

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dato og måned (12.10.) fremgår af regningen, men ikke årstal. Regningen er her dateret til 1816, pga. følgende indicier: Det omtalte murerfirma ledet af Giuseppe Bossi udførte 1816 arbejde for Thorvaldsen, jf. Pietro Bossis regning af 20.1.1816. Den nævnte CastelaniI optræder kun i værkstedsregnskaberne i månederne oktober-december 1816, de nævnte assistenter optræder f.eks. også i 6.10.1816, og regningen ligger generelt i forlængelse af andre lignende regninger fra 1816.

Resumé

Værkstedsregnskab for 2. uge i oktober 1816.

Dokument

VergeII av[u]to 2 torna
MontiIII av[u]to 2 torna
CastelaniIV a[vu]t[o] 2 torna
castelliV av[u]t[o] 2 torna
MogliaVI a[vu]t[o] 2 torna
10
Lorenzo mogliaVII deve
ScarpelinoVIII g[i]or[nat].e 3 ½
un pieduciIX lustrato
G[i]ornata del lustratoreX
Ore di vergeXI
Spese di carboneXII e polvere e pernetti
Feraro fochoni e ferri gustatiXIII
1:60
1:60
1:60
  :40
1:50
 
3:60
1:92 ½
  :80
  :70
  90
  25
2:73
–––––
17::60 +

12 Ottobre [skrevet med blyant med Thorvaldsens egen hånd]


[på bagsiden er skrevet følgende med samme hånd som regnskabet ovenfor:]

Con

Giuseppe e figli BossiXIV.
Capi Masti Muratori

Generel kommentar

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Arkivplacering

gmII, nr. 1,4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. Thorvaldsens assistent, Castelani, muligvis identisk med Domenico Castellani.

 2. Dvs. Thorvaldsens assistent, Vergè, muligvis identisk med Lorenzo Vergè.

 3. Dvs. Thorvaldsens assistent Claudio Monti.

 4. Dvs. Thorvaldsens assistent, Castelani, muligvis identisk med Domenico Castellani.

 5. Formentlig identisk med den allerede i 1805 nævnte stenhugger Castelli, jf. brev af 30.8.1805. Navnet dækker dog over en vidtforgrenet kunstnerslægt, jf. Tesan, op. cit. p. 175.

 6. Det vides pt. ikke med sikkerhed, hvem denne Moglia er. Lorenzo Moglia nævnes andet steds i regnskabet, og der er derfor formentlig ikke tale om den samme. Der kan være tale om billedhuggeren Antonio Moglia, der kendes fra en kvittering fra 15.9.1811, eller evt. om Luigi Moglia, der var søn af ovennævnte Lorenzo Moglia. Tesan, op. cit. p. 207, hævder dog, at Luigi Moglia først optræder i regnskaberne fra og med 1819, men dette kan ikke hverken af- eller bekræftes sikkert p.t.

 7. Dvs. billedhuggeren Lorenzo Moglia.

 8. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

 9. Thorvaldsen udførte mange buster i 1816, og det kan ikke fastslås, hvilken buste den omtalte sokkel skulle anvendes til. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

 10. Denne polerer kendes p.t. ikke.

 11. Dvs. ovennævnte Vergè, muligvis identisk med Lorenzo Vergè.

 12. Der var tilsyneladende ingen kakkel- eller brændeovne i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini. Til gengæld havde hver arbejder, om nødvendigt, et bækken med kul til at holde varmen ved, jf. Louise Seidler (og Hermann Uhde, edit.): Erinnerungen und Leben der Malerin Louise Seidler, Berlin 1874, p. 225.

 13. Hvilke jern, der her er tale om, vides p.t. ikke med sikkerhed.

 14. Disse murermestre ledet af Giuseppe Bossi stod for arbejdet i forbindelse med en nedfalden mur i Thorvaldsens værksted, jf. sønnen Pietro Bossis regning af 20.1.1816.

Sidst opdateret 06.01.2017