21.7.1840

Afsender

Georg Emil Libert

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Libert kvitterer for betaling for maleriet Udsigt over Øresund fra Langelinie, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B249.

Dokument

Af Her ConferentraadI Thorvaldsen, har jeg imodtaget 40 RdlII for et Malerie (Parti af Stranden ved KalkbrænderietIII) hvorfor herved quitteres.

Kbhn d. 21 Juli 1840. GE Libert

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af maleriet Udsigt over Øresund fra Langelinie, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B249.


Formentlig købte Thorvaldsen maleriet efter at have set det på Charlottenborgudstillingen samme år, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit.

Også i 1839 havde Thorvaldsen købt et af Liberts malerier, jf. kvittering af antagelig april og senest 14.10.1839.

Arkivplacering

gmI, nr. 46

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B249 Udsigt over Øresund fra Langelinie, 1839, inv.nr. B249

Kommentarer

  1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  3. Dvs. maleriet, der i dag har titlen Udsigt over Øresund fra Langelinie. Maleriet findes stadig i Thorvaldsens malerisamling, B249.

Sidst opdateret 01.08.2016