1830'erne

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

No. 46
1 Landskab med bøfler af Nerli
2 Landskab af Sig Landesio
3 Verhuus med Cochen som improviser af Fioroni
4 St. efter Brannen af Leopold Robert
5 Landskab af Elsasser
6 Landskab af Koch
7 Danske i et verhuus af Blunch
8 Saltarelle af Linduw
9 famiglie paa Monte Mario af Lindew
10 Amalfi af Meier
11 den blaae Grotte af Tømming
12 en Armener af Keibrinsky
13 Landskab af Castelli
14 En est[?] af Diofebe
15 fleere bøger og Roller af Koberstyker

– 47
1 Landskab af Schich
2 Landskab af Koch
3 Naplitansk Fisker Famiglie af Ridel
4 Søstykke af Thømming
5 Landskab med Kiör af Terling
6 Landskab af Francesco
7 Potrædt Copie efter Begas
8 Vesuvio af Dahl
9 Colonata de St Pietro af Dall et maaskinstykke
10 Dyrestykke af Jensen
11 Maaneskenstykke af Elsasser
12 Copia de Madona Raphallo af Eggers
12 fontene di S. Pietro af Eckerberg
14 Noa i Arcken af Blunch
15 piazza montanare af Weller Teodor
–2 landskaber af Marco
16 –1 Landskab af Koch
la Cirandolla af Caffi
17. Landskab af Antonio Aquaroni
18 Christo che porta la Crose di Schadow
19 et Blomsterstykke af Senff
20 La Storta af Dall
21 Landskab af Benucie
– la Cirandolla af Caffi
22 en lile Abe som læser af KylerI
23 Potræt af Dræger

Oversættelse af dokument

No. 46
1 Landscape with buffaloes by Nerli
2 Landscape by sig Landesio
3 Public-house with cooks [?] who are improvising by Fioroni
4 St. After the fire by Leopold Robert
5 Landscape by Elsasser
6 Landscape by Koch
7 Danes in a public-house by Blunch
8 Saltarelle by Lindew
9 family on Monte Mario by Lindew
10 Amalfi by Maier
11 The blue grotto by Tømming
12 an Armenian by Keibrinsky
13 Landscape by Castelli
14 an est[?] by Diofebe
15 several books and rolls of line engravings

– 47
1 Landscape by Schich
2 Landscape by Koch
3 Neapolitan fisherman’s family by Ridel
4 Seascape by Thømming
5 Landscape with cows by Terling
6 Landscape by Francesco
7 copy of a portrait after Begas
8 Vesuvius by Dahl
9 Colonata de St Pietro by Dahl a moonshinescape
10 animalscape by Jensen
11 moonshinescape by Elsasser
12 copy of Madonna Raphallo by Eggers
13 St Pietro’s fountain by Eckersberg
14 Noah in the Ark by Blunch
15 piazza montanarre by Weller Teodor
–2 landscapes by Marco
16 –1 landscape by Koch
la Cirandolla of Caffi
17. Landscape by Antonio Aquaroni
18 Christo che porta la Crose di Schadow
19 a flowerscape by Senff
20 la Storta by Dahl
21 Landscape by Benucie
– La Cirandolla of Caffi
22 a small monkey reading by Kyler
23 portrait of Dræger


[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

gmI, nr. 4

Emneord

Personer

Værker

B247 En ung abbate høres i sin lektie af sin søster, ca 1838, inv.nr. B247

Kommentarer

  1. Dvs. formentlig Albert Küchlers maleri, der i dag kendes under titlen En ung abbate høres i sin lektie af sin søster, B247.

Sidst opdateret 24.04.2018