17.6.1805

Afsender

Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

I Kotzebues Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom und Neapel, T. 2, P. 410-11 siges: ‘Thorvaldsen, en Dansk, overgaar langt de i Rom værende franske Billedhuggere. Han har fuldendt en herlig Jason med Vædderskindet i colossalsk Størrelse, som han i dette Øieblik udfører i Marmor for den rige Banquier Hope. Skade at Lykken ikke har været Konstneren gunstig ved Valget af Marmorblokken; den har mange slemme Pletter. Foruden Jason saae jeg endnu hos ham en allerkjereste Ganymed, som han nu ligeledes udarbeider i Marmor for en Russisk Grevinde. En skjøn kraftfuld Buste af den udødelige Bernstorff pryder Konstnerens Værelse. Thorvaldsen gjør sit Fædreneland Ære; i Kraft overgaaer han endog Canova’.

[tilføjet i en note i Nyeste Skilderie:]
Thorvaldsen er født her i Kjøbenhavn af fattige Forældre. Ogsaa hans Fader har været Billedhugger. Han er omtrent nogle og tredive Aar gammel.

Generel kommentar

Denne artikel stammer fra avisen Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn no. 71, 17.6.1805, p. 1132. Den oversatte tekst af August von Kotzebue findes i originalversionen her.

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19. marts 1803 - 1828, inv.nr. A822
A41 Ganymedes rækker skålen, Tidligst 1804, inv.nr. A41

Sidst opdateret 12.03.2017