24.12.1818

Afsender

Clemens Metternich

Afsendersted

Wien

Modtager

Dorothea Lieven

Modtagersted

London

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Hanoteau, op. cit.

Resumé

Metternich fortæller om sin have. Han har forberedt et rum med italienske genstande, hvor han også vil placere Thorvaldsens relieffer Dagen, jf. A370, og Natten, jf. A369.

Dokument

[...]

J’ai ici une grande et véritable affection. Elle porte sur un objet charmant qui est bien ma propriété; je le caresse, je fais tout ce que je puis pour l’embellir et le soigner. Cet objet est un grand et beau jardinI, avec un établissement d’été charmant. Eh bien, je ne suis pas même parvenu encore à y jeter un seul coup d’œil. J’y ai pourtant envoyé, depuis mon absence, pour plusieurs milliers de francs de plantes; ma serre est en pleine floraison; vingt singes et perroquets, tout frais venus du Brésil, m’y attendent; j’ai fait meubler un salonII avec les plus beaux objets d’Italie; on vient d’y placer deux bas-reliefsIII de Thorvaldsen classiques.

[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre. Teksten citeres fra Hanoteau, op. cit., men er også gengivet i Wittstock, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A370 Dagen, Antagelig 1815, inv.nr. A370

Kommentarer

  1. Denne have eksisterer ikke længere, men hørte til Villa Metternich, som befandt sig i Landstraße-området i Wien, i dag Rennweg 27.

  2. Måske er der her tale om den “petit salon”, som Metternich nævner i sit brev af 3.7.1817 til datteren Maria. Alternativt drejer det sig om en havepavillion, jf. Metternichs efterfølgende brev af 12.1.1819 til Dorothea Lieven, hvori han skriver, at han har gjort plads til Thorvaldsens relieffer i en pavillion. Sidstnævnte giver mening i forhold til konteksten i forhåndenværende brev, da han netop har beskrevet villaens have.

  3. Thorvaldsens relieffer Dagen, jf. A370, og Natten, jf. A369. De blev tilsyneladende bestilt igennem Jacob Ludwig Salomo Bartholdy, jf. brev af 26.7.1817 fra denne til Thorvaldsen.

Sidst opdateret 06.02.2017