5.12.1833

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

Rom

Modtager

H.C. Andersen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

H.C. Andersen har fået en teaterbillet af Thorvaldsen og løber rundt for at finde lokaliteten for forestillingen uden held.

Dokument

[...] Slet Veir. Ingen Breve. Løb med Billietten, Thorvaldsen gav mig til ArcadienI, først til Palazzo del PatriziiII der viiste / man mig til Capitoliet, herfra til Palazzo del Trevi, nu til Quirinalet, fortvivlet søgte jeg nu Th: for at faae at vide hvor det var, men han var ude, der stod jeg nu med Billetten.

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Hvilken forestilling, der her refereres til, er p.t. uafklaret.

  2. Dvs. Palazzo Patrizi, Piazza San Luigi dei Francesi, Rom.

Sidst opdateret 04.11.2016