Efter 8.3.1826

Afsender

Ludvig Bødtcher

Afsendersted

Rom

Modtager

Ludvig Bødtcher

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Dog er optegnelsen skrevet i datid, dvs. efter den dag, der beskrives. Så den præcise datering er derfor sandsynligvis nogle dage efter 8.3.1826.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Den 8. Marts 1826 var mig med Hensyn til Thorvaldsen meget mærkelig; paa den Dag, 30 Aar tilbage, saae han for første Gang Lyset i Rom, og derfor nævner han den ogsaa som sin Fødselsdag, da han ingen anden kjender. De berlinske Kunstnere, som bo i samme Hus som Thorvaldsen, foranstaltede en Fest, hvortil enkelte Danske efter Thorvaldsens Ønsker bleve indbudne; blandt dem var Koop og jeg. Vi bemærkede Begge en Tankefuldhed hos Thorvaldsen, som han ikke godt kunde overvinde: Alt blev naturligvis opbudt, for paa den hjerteligste og tillige muntreste Maade at hylde ham, men han vedblev dog imod Sædvane at være stille. Hans gamle Værtinde slog ham paa Skulderen og sagde: ‘Naa, hvordan er det fat, Thorvaldsen! Jeg synes ikke, at De er saaledes i Aften som for tyve Aar siden, da De var færdig at vende op og ned paa hele Huset.’ Thorvaldsen svarede og sagde: ‘Passati gli giorni, passatiI!’ Siden tog han Guitaren og spillede Saltarella, og vi Andre dandsede. Koop dandser den især smukt, og Thorvaldsen ser ham gjerne dandse. I min Begejstring den Aften klinkede jeg saa tidt, at jeg ved Afskeden med Thorvaldsen nede hos ham selv om Natten, hvor vi Danske røg en Cigar, var færdig at rive ham omkuld af bare Kjærlighed; item vrøvlede jeg, efter de Andres Sigende, ubarmhjertig meget. Næste Aften var jeg i et italiensk Selskab, hvor Thorvaldsen ogsaa var, og han kunde ikke bare sig for at le, da jeg bad ham fortælle mig Lidt af hvad jeg havde sagt den forrige Aften. At se Thorvaldsen i en fornem Cirkel, er ogsaa højst mærkeligt, da man skulde tro, at hele hans Liv drejede sig om Etiketten, og det er mig gaadefuldt, hvorledes en Mand paa samme Tid kan skjænke den ydre Verden en saadan Opmærksomhed og henleve saa megen Tid i den, og dog beholde sin egen indre Verden saa ren og ideal.

Generel kommentar

Denne tekst beskriver Thorvaldsens såkaldte romerske fødselsdag 8.3.1826.


Teksten er et uddrag af Bødtchers håndskrevne hæfte: Dagbogsoptegnelser fra Rom 1825-26 m.m., der rummer notater og sange fra hele Bødtchers Rom-ophold 1824-35.
Teksten er skrevet af efter Hartmann, op. cit.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4480, 4°.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den tid er forbi.

Sidst opdateret 02.02.2016