12.8.1820

Afsender

Redaktørerne ved Dagen

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Resumé

Dagen rapporterer, at Thorvaldsen har forladt København på vej mod Italien. Frederik 6. har skænket ham en snustobaksdåse, N39.

Dokument

Danmarks Stolthed, Etatsraad Thorvaldsen, Ridder af Dannebrog, forlod i Gaar FædrelandetI og begav sig paa Rejsen til sit andet Hjem, det smilende Italien, Konstens Moderland. Hans Majestæt KongenII har skjænket vor berömte Landsmand en kortbar GulddaaseIII med Allerhöjsammes Portræt, rigt indfattet i store, skjönne Diamanter. Nationens bedste Ønsker ledsage den herlige Konstner. En venlig Genius bringe ham uskadt til “Romuli gamle Stad!IV

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i avisen Dagen, Nr. 192, 12.8.1820. Teksten er dog her skrevet af efter Barfod, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

N39 Snustobaksdåse med portræt af Frederik 6., 1820, inv.nr. N39

Kommentarer

  1. Thorvaldsen forlod København 11.8.1820. “Fædrelandet” forlod han først 24.8.1820, da han sejlede fra Nysted på Lolland til Nordtyskland.

  2. Dvs. Frederik 6.

  3. Kongen gav 10.8.1820 en snustobaksdåse i afskedsgave. Som beskrevet var den smykket med regentens portræt omkranset af diamanter. Dåsen findes i dag på Thorvaldsens Museum, N39.

  4. Dvs. Rom, der efter sagnet blev grundlagt af Romulus.

Sidst opdateret 12.02.2018