25.1.1843

Afsender

Christian 8.

Modtager

Christian 8.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[Dagbog 25.1.1843:]

Statsraad til Kl 2½. Rentekamret ref. Norstrands Octroj, D.C. om tydsk Gudstieneste for Garnisonen i Fridericia. Bes. Court, Thorvaldsen, MöllerI, Bentheim fulgte mig. AdlerII refererede om Hielp til Studerende. Tillisch Referat. Forelæst ved Theen.

[…]

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den danske maler og konservator J.P. Møller.

  2. Dvs. den danske kabinetssekretær Johan Gunder Adler.

Sidst opdateret 30.01.2015