26.11.1840

Afsender

Christian 8.

Modtager

Christian 8.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Besøger Thorvaldsens værksted på Charlottenborg og beser originalmodellen, Christian 4., A152. Bestiller et elfenbensarbejde hos Adelgunde Vogt.

Dokument

[Dagbog 26.11.1840:]

Redet ud Kl 1½. Med Dr.I bes.II Thorvaldsens AttelierIII, hvor forevistes C[]4 StatueIV afstøbt. Jeg bestilte en Hiort i ElfenbeenV hos Frøk. HerbstVI.
[...]

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

N. Dalhoff (ed.): Jørgen Balthasar Dalhoff: Et Liv i Arbejde, vol. 1-2, København 1915-16, p. 231.

Emneord

Personer

Værker

A152 Christian 4., Tidligst 18.1.1840 - Tidligst 30.4.1840, inv.nr. A152

Kommentarer

  1. Dvs. Dronningen, Caroline Amalie.

  2. Dvs. besøgt. Se også Thorvaldsen-kronologien 26.11.1840.

  3. Jf. Thorvaldsens værksted på Charlottenborg, København. Thorvaldsen var ikke tilstede. Han opholdt sig på Nysø, jf. 26.11.1840.

  4. Dvs. Thorvaldsens nyligt modellerede statue Christian 4., A152, der netop var støbt i gips og som siden, i 1845, blev opstillet i bronze i Christian 4.s kapel, Roskilde Domkirke.

  5. Denne elfenbens-hjort af Adelgunde Vogt er endnu uidentificeret.

  6. Den danske billedhugger Adelgunde Vogt, f. Herbst, der arbejdede i Thorvaldsens atelier i årene 1840-1844.

Sidst opdateret 21.06.2016