7.1.1821

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Thorvaldsen påbegynder modelleringen af Christian (8.) Frederiks buste, jf. A197. Billedhuggeren og prinsen besøger dernæst Vatikan-museet og beundrer Apollo Belvedere.

Dokument

[Dagbog 7.1.1821:]
Thorvaldsen begyndte min BusteI. Beseet endeel af Vatican MuseetII med ham, beundret Apollo BelvedereIII.

Bivaanet et Academie i PropagandenIV og hørt 21 forskiellige TungemaalV.
...

[Rejseoptegnelse 7.1.1821:]
Je le trouvais d’un haut intérêt d’entendre ces différentes langues et de pouvoir faire des comparaisons.
L’éthiopien me paraît le moins articulé, l’arabe peutêtre le plus difficil il prononcer, puisque les paroles sortent avec une certaine force de la gôle.
Le chant turc termine aussi en mineur comme la plupart de mélodies
chantées par les divers peuples, et le son me rappellait singulièrement ceux, que j’avais entendu du bas peuple dans les environs de Castelamare.
- D’après une permission expresse la PrincesseVI et les damesVII de sa suite purent assister à cette assemblée.

Generel kommentar

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog og rejseoptegnelse, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A197 Christian (8.) Frederik, Tidligst 13.1.1821, inv.nr. A197

Kommentarer

  1. Christian (8.) Frederik, jf. A197.

  2. Jf. Musei Vaticani, Rom.

  3. Apollo Belvedere, romersk marmorskulptur fra 130’erne e.Kr., der er en kopi af en tabt græsk original fra cirka 330-320 f.Kr., Vatikan-museet i Rom, inv.nr. 1015.

  4. Dvs. Vatikanets missionskontor Collegio di Propaganda Fide, også kendt som “Propagandaen”, beliggende i Palazzo di Propaganda Fide, bygget af Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) og Francesco Borromini (1599-1667).

  5. Foruden alle europæiske hovedsprog så også: Latin, hebraisk, græsk, etiopisk, arabisk, kaldæisk, armensk, georgisk, albansk, bulgarsk, koptisk og tyrkisk.

  6. Den danske prinsesse Caroline Amalie.

  7. Sandsynligvis hofdame Frederikke Urne og kammerfrøken Marie Walterstorff.

Sidst opdateret 07.06.2016