3.6.1839

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Odense

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Odense d. 3 Juni
1839

Min kiere Thiele! Jeg har ved Adler modtaget Deres foreløbige Melding om UdstillingenI[.] Gierne havde jeg seet et FacitII, men i ald Fald bliver dette vist ret fordeelagtigt for Academiets Kasse. Synderligt at den gode Hensigt med Udstillingens Forlængelse til bedste for de Vandlidte ej har havt den Gavn som man ventede, ej engang en Hielp af [Husers][?] Malerie (som jeg entre nous soit dit, troer at man skylder denne sublime Idee)
Ærgerligt er det med de Opvarteres nederdrægtige Adfærd; at De ingen Gratial bør have er en Selvfølge.
Ængstige Dem jo ikke for Bibliotheket, med Tiden kan der jo nok vindes Plads. De ville giøre vel i at opgive for Hr. Kalkar hvilke Bøger de ønsker af Bibliothekets Afdeling i Odense. Hr Beck skal forevise Dem alle Bøgerne til Stempling.

Fra Udstillingen ønsker jeg snarest muelig sendt Maleriet af Eddelien til Rudkiøbing. Pibehovedet[?] i Kasse med Ugeposten[?] hertil.

Vi vende udentvivl tilbage d 18 Juni De ville hilse Thorvaldsen fra mig

velvilligst
Christian Frederik

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Emneord

Kommentarer

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1839, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

  2. Dvs. opgørelsen af entréindtægter fra udstillingen, se også brev af 10.6.1839.

Sidst opdateret 25.10.2013