23.11.1834

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, dog er læsningen af det sidste ciffer i årstallet ikke helt sikker.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Professor Thiele! Jeg ønsker med Prindsessen og flere af de Kongl. Herskaber at besee de hidbragte Kunstsager Kl. 2 – De ville herom avertere Prof Freund og den fungerende Directeur.

Ligeledes ville De ved Linder sørge for at Figurerne paa Figur salen og i de øvrige Sale ere i den Orden at de kunne ses i Dameselskab.

Jeg møder Dem vel ved samme Lejlighed, bedst at gaae strax i Thorvaldsens AttelierI velvilligt

Christian Frederik

d. 23 Novbr 183[4]II

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Emneord

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

  2. Læsningen af det sidste ciffer i årstallet er ikke helt sikker.

Sidst opdateret 03.09.2013