Mellem 25.3. og 29.3.1844

Afsender

Anna Mathea Hammerich

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Modtager

Marie Aagaard

Modtagersted

Iselingen ved Vordinborg

Modtagerinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Dateringsbegrundelse

Brevet må stamme fra tidligst 25.3.1844 til ca. 29.3.1844, da Thorvaldsen blev begravet om lørdagen den 30.3.1844.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[ … ] Herinde er alt optaget af Thorvaldsens Død og Bisættelse, her tales ikke om andet. Af aviserne ville I see hvorledes alt bliver, end veed jeg kun, at det er paa Løverdag og Høitideligheden skal være i Frue Kirke. Hvis vi kunne, ville MarieI og jeg i Kirken, ellers skulle vi op til Tante CarolineII og see Toget, det bliver da uendeligt. Det er smukt at den store herlige Mand døde saaledes uden Sygdom og uden Smerte, de troede han var ikke vel fordi han havde bøiet sit Hoved ned, men da var han død, ganske stille uden at give mindste Lyd.
Scandaleust er det at Theatret ikke blev lukket, det er mageløst fra alle Sider, baade fra Directionen, Skuespillerne og Tilskuerne. At det i Tiden skal siges, Thorvaldsen døde i Theatret, men Tæppet gik ligeledes op. Kongen fik Efterretning derom og tog derpaa i Italiensk Opera og klappede [ … ]

Generel kommentar

Brevet vises her kun i det uddrag, der omhandler Thorvaldsen. Tak til børnelæge Jesper Brandt Andersen for at have gjort opmærksom på brevet.

Arkivplacering

Det Aagaard-Hammerichske Familiearkiv, Rigsarkivet.

Kommentarer

  1. Dvs. Marie Hammerich (1842-1900), datter af Anna Mathea og Martin Hammerich, senere gift med digteren Chr. Richardt.

  2. Caroline Suhr f. Falch (1790-1856), Marie Aagaards kusine, g.m. handelsmanden etatsråd Johannes Theodor Suhr (1792-1858), bosiddende på Sølyst ved Dyrehaven.

Sidst opdateret 21.02.2015