3.2.1844

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler og segl kendes derfor endnu ikke.

Modtager

Jørgen Koch

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: ST Hr Etatsraad Koch.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Et afslag på en invitation med den begrundelse, at Thorvaldsen allerede har lovet sig bort til J.F. Schouws fødselsdag.

Dokument

S.T. Hr. Etatsraad Koch.
Da jeg har lovet mig bort for lang tid siden, til Professor SchouvsI Fødselsdag, uden at vide at det netop var paa Onsdag d. 7deII, beklager jeg meget, at maatte renoncere paa Deres ærede InbydelseIII

  erbødigst
Charlottenborg d 3: F: 1844. A: Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

S.T. Titular Councillor of State,
As I have long ago accepted another invitation to professor Schouv’s birthday without knowing that it was exactly on Wednesday the 7th I am sorry to have to renounce your invitation.

  Yours faithfully
Charlottenborg, Febr. 3rd 1844 A. Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Christine Stampe

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2335, 2o.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske botaniker og politiker J.F. Schouw, der var brevets koncipist Christine Stampes svoger.

  2. Se Thorvaldsen-kronologien 7.2.1844.

  3. Indbydelsen af før 3.2.1844 fra Jørgen Koch til Thorvaldsen er endnu uidentificeret.
    Se også artiklen Forsvundne breve.

Sidst opdateret 18.08.2016