2.6.1842

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Horace Vernet

Modtagersted

Paris

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Monsieur le Chevalier Horace Vernet à Paris.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen skulle have fulgtes med Christine Stampe hjem til København via Paris, men har endnu ikke færdiggjort sine arbejder i Rom. Han kan derfor ikke mødes med Vernet i Paris, men beder i stedet Vernet tage imod Stampe, som var det ham selv. Han håber, at Vernet vil komme til København en dag.

Dokument

Rome 2 Giugno 1842

Mio caro amico
Io avevo sperato in vece di queste righe, di venire da me trovarvi a Parigi, giacché ho fatto il viaggio da Copenhagen a RomaI colla Sgra Baronesse StampeII io speravo anche tornare con lei, ma ella essendo forzate per affari di tornare più prestoIII che io posso finire i miei lavori quaIV ella vi presentera queste righeV essendo molto desiderosa di fare la vostra conoscenzaVI e io vi prego di riceverla come se fosse me stesso, giacché ella è la mia più cara amicaVII, in di cui casaVIII ho quasi passato tutto il mio tempo per le quattro ultimi anni, ella potrà contarvi tutto quello che desiderate sapere quando a me, come se fosse me stesso. In somma io vi sarò molto grato se voi volete presentarla alla vostra amabile moglieIX e figliaX, di che, come di voi, abbiamo parlato spesso, e mi ha rincresciuto assai di non esser state a Roma quando voi ci f[xx]ste due anni fa. Io spero ancora che la Baronesse Stampe vi in corregerà di fare un giro a Copenhagen e che noi li ci vedremoXI. Intanto io sono

Vostro devotissimo amico
Alberto Thorvaldsen

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD 2. rk.

Thiele

Omtalt i Thiele IV, p. 184.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Thorvaldsen påbegyndte rejsen til Rom sammen med Christine Stampe og hendes familie 25.5.1841 og ankom til La Storta nordvest for Rom 12.9.1841.

 2. Dvs. den danske baronesse Christine Stampe.

 3. Christine Stampe påbegyndte sin rejse fra Rom mod København fire dage efter nærværende brevs dato, 6.6.1842.

 4. Thorvaldsen besøgte Rom af talrige årsager, herunder for at færdiggøre forskellige værker.

 5. Christine Stampe kom ikke til at møde Vernet på sin rejse hjem og vise ham “disse linjer”, da ruten blev ændret. “Brevet til Horace Vernet giemmer jeg trolig, for om jeg nogensinde skulde komme til Paris, hvor jeg saa vil giøre Brug deraf; sidste Gang blev Reiseruten forandret.” Jf. Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 207.

 6. At Stampe var opsat på at møde Vernet fremgår også af hendes erindringer. Her nævner hun desuden Thorvaldsens angivelige ønske om, at Vernet skulle portrættere hende. “Thorvaldsen (...) fortalte mig saa meget om ham [Vernet] og hele hans Familie og alle de deilige Dage, han havde tilbragt med dem i Rom, at jeg aldrig har ønsket nogen Konstners Bekiendtskab saa meget som denne Vernets, og da vi forlode Rom, gav Thorvaldsen ham et Brev med til ham for at anbefale mig som hans bedste Veninde, og jeg havde lovet at see at faa Vernet til at male mit Portrait, som Thorvaldsen ønskede.” Jf. Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 207.

 7. Thorvaldsen beskriver Christine Stampe som sin “kæreste veninde”. Forholdet var også meget nært, men dog ikke uden vanskeligheder. Af en anden samtidig kilde, kaptajn på fregatten Thetis C.C. Zahrtmann, fremgår det om Stampes afrejse fra Rom, at Thorvaldsen var “saa kjed af Baronessen [Stampe] som en Kat af Sennep, og at han først blev munter i Rom, da hendes Afreise var bestemt, samt at hun da flæbede, men han var glad etc.” Jf. M.K. Zahrtmann: Admiral C.C. Zahrtmann. En Mands og en Slægts Historie, København 1927, p. 147.

 8. Dvs. herregården Nysø ved Præstø.

 9. Dvs. Louise-Jeanne-Henriette Pujol Vernet (1789-1858).

 10. Dvs. Anne Elisabeth Louise Vernet (1814-1845).

 11. Ifølge Stampes erindringer var Vernet i København flere gange og opsøgte da Thorvaldsen på Charlottenborg, men uden held. “Denne efter Thors Beskrivelse elskværdige Mand kom atter en Dag Aaret efter for fierde Gang til Thorvaldsens Værelser, medens han var paa Nysøe, og skrev nogle Linier: ‘H. Vernet pour la quatrième foi bien malheureux de ne pas avoir trouvé son ami’ (...).” Jf. Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 207.

Sidst opdateret 20.11.2015