27.2.1816

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Pietro Camuccini

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Pietro Camuccini skal på vegne af Thorvaldsen betale 565 scudi til Prospero Mallerini for håndværkerarbejde ifm. omdannelsen af husene i Vicolo della Catena til billedhuggerværksted.

Dokument

Il Sigre. Pietro CamucciniI potrà pagare li Conti degl’ artisti tarati dal Sigre. Prospero MalleriniII in Scudi Cinquecentosessantacinque ed. pIII li lavoriIV fatti nelle Case al Vicolo della CatenaV e spettante a S.E. il Sigr. Principe BarberiniVI ridotte a Studj di Scultura p Conto e Spese di me Sotto la qual Somma le verrà da me bonificata. In fede di 27 febrajo 1816

Alberto Thorvaldsen

Generel kommentar

Der er her tale om et udestående, som Thorvaldsen havde med Barberini-huset og Prospero Mallerini. Dokumentet meddeler, at Pietro Camuccini skal betale denne regning for ham. Muligvis har Camuccini skyldt Thorvaldsen penge, eller også har han på en eller anden måde været forvalter for ombygningen eller pengesagerne med Barberini-huset. Hans rolle er p.t. stadig uafklaret.


For en oversigt over Thorvaldsens huslejebetalinger for værkstederne i Vicolo della Catena, se denne artikel.

Arkivplacering

Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Slg Adam, Kps.105

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den italienske antikvitetshandler Pietro Camuccini.

  2. Den italienske maler og arkitekt, Prospero Mallerini. Han arbejdede for Barberini-familien, som Thorvaldsen lejede sine værksteder af.

  3. Betydningen af dette er usikker, og læsning måske ukorrekt; muligvis står der “e 6 b.”, dvs. “og 6 bajocchi”. Ifølge oversigtskvittering af 11.10.1822 var der nemlig tale om netop dette beløb. Se evt. også referenceartiklen Møntenheder for mere om de her nævnte romerske møntenheder.

  4. At Thorvaldsen selv skulle lægge ud for omdannelsen af lokalerne til billedhuggerværksted, fremgår af kontrakten af 14.11.1815 mellem ham og Francesco Barberini. Af samme kontrakt fremgår det, at beløbet vil blive refunderet løbende af Barberini som eftergivelse af værkstedslejen, se hertil også oversigten af 11.10.1822, hvor udmøntningen af refusionen er nedskrevet.

  5. Thorvaldsens værksteder i Vicolo della Catena, som han 14.11.1815 tegnede kontrakt med Francesco Barberini om, jf. referenceartiklen herom.

  6. Den italienske fyrste Francesco Barberini, som Thorvaldsen lejede sine værksteder ved Piazza Barberini af.

Sidst opdateret 12.12.2016