28.3.1809

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rester af segl.

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Tiil S:T:I / Hr Justisraad Abildgaard
Udskrift: Monsieur N: Abildgaarde / Directeur de l’Academie Roylae des / beaux arts – / Copenhague

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Rom d 28 e Mart 1809.

Jeg haaber at de kiæreste Hr Justisraad har modtaget mit Brev af 18e Feb:
[…]
Deres Spørsmaal besvarer ieg her veed saa got som det har været mig mulig.
1. At Hovedet paa Venere d:l: Ciappa[??] er moderne = derom er ingen Tvil siger Thorvaldsen –
[…]
Min Ære Deres Befalinger; Med dybeste Ærbødighed Deres Taknemligste Elev –

CFHøyer.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

Sidst opdateret 26.03.2010