Antagelig 1843

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Jeanina Stampe

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dette brev er udateret, og dateringen er foreløbig. Men brevet er et svar på Jeanina Stampes brev, der antagelig stammer fra 1843.

Resumé

Thorvaldsen skriver til ti-årige, “lille søde” Jeanina og takker for hendes brev.

Dokument

Min lille søde Jeanina
Du har ret glædet mig med dit BrevI, og ved at høre at du nu er vel pas nu godt paa at Du ikke faaer Din Hostere igen og saa skal din gamle Kjereste komme, og takke Dig fordie Du ikke kunde nenne at være vred paa mig. Lev vel

Din
albert Thorvaldsen

Til
Den søde Jeanina

Oversættelse af dokument

My little sweet Jeanina,
You have really pleased me with your letter and by hearing that you are now well. Take care that your cough shall not return, so your old sweetheart shall come and thank you because you did not have the heart to be angry with me. Take care

Your
Albert Thorvaldsen

To
The sweet Jeanina


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et svar på Jeanina Stampes brev af antagelig 1843 til Thorvaldsen. Der findes også et brevudkast til dette brev.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732, 2º

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Jf. brev af antagelig 1843 fra Jeanina Stampe til Thorvaldsen.

Sidst opdateret 23.01.2019