5.3.1815

Afsender

Luigi Basiletti

Afsendersted

Brescia

Modtager

Paolo Tosio

Modtagersted

Asola

Modtagerinfo

All’Ornatis. Sig:e Il Sige Cave Paolo Tosi Asola p Sorbara

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Basiletti formidler en forespørgsel fra familien Guarneri, antagelig vedrørende en bekendt af Tosios far. Basiletti har desuden fået et brev fra Rom vedr. Thorvaldsens skulptur Ganymedes med Jupiters Ørn, jf. A44. Brevet afsluttes med betragtninger vedr. den politiske situation og Napoleon 1.’s flugt fra Elba.

Dokument

Carissimo amico

Brescia 5 marzo 1815

La famiglia GuarneriI essendo pregata di avanzarvi una suplica, accioché col mezzo vostro ne provenga ottimo effetto, ha voluto incombenzarmi di scrivervi, e unitamente includervi il foglioII dal quale intenderete a puntino ogni cosa. Sono persuaso che il vostro buon animo vorrà impegnarsi presso codesto signor BocaliniIII che la petenteIV dice essere stato conoscente del povero vostro signor padreV per così rendere redivivaVI la infelice. Ieri ho ricevuta letteraVII da Roma la quale mi assicura che presto avròVIII il gruppo del GanimedeIX il quale è riuscito cosa interessantissima e desiderata da moltiX inglesi.
Avrete già inteso come NapoleoneXI sia fuggito dal Isola del ElbaXII. Ci sarebbero altre gravi sciagure alla nostra generazione!!!!
Desidero assai di vedervi. Ricordatevi dei vostri amici e abbracciandovi caramente sono di fretta

Vostro[?] affo Amico

Luigi Basiletti

Arkivplacering

Archivio Fornasini di Castenedolo (BS), Fondo Tosio, busta 3, fascicolo 8.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44

Kommentarer

 1. En adelsfamilie, formentlig fra Brescia, selvom der også kendes en gren af samme slægt fra Cremona. Den specifikke familie er p.t. ikke nærmere identificeret.

 2. Pt. kendes hverken det medmedfølgende brev eller dets indhold.

 3. Denne Bocalini er p.t. ikke identificeret.

 4. Dvs. familien Gaurneri.

 5. Dvs. Ottaviano Francesco Giuseppe Baldassarre Tosio (1733 – 1815), en italiensk adelig fra Sorbara ved Asola i provinsen Mantova, hvor også sønnen Paolo var født og opvokset, inden han flyttede til Brescia.

 6. “Redivivo” betyder i bogstavelig forstand et en død vender tilbage til livet, men det er formentlig brugt i overført betydning her.

 7. Dvs. brev af 25.2.1815.

 8. Basiletti gentager her omtalen af Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A44, som “sin”, jf. også brev af 25.2.1815 (hvori den italienske maler Giambattista Bassi i sit brev til Basiletti omtaler skulpturgruppen, som “tuo”, dvs. Basilettis). Eftersom der intet står om, at skulpturen egentlig tilhørte Tosio, har Falconi og Mondini, op. cit., foreslået, at bestillingen i første omgang faktisk var Basilettis, men at Tosio overtog den, måske fordi den blev for omfattende for Basiletti. Det er dog også muligt, at Basiletti hele tiden blot har fungeret som mellemmand.

 9. Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A44, blev udført i Thorvaldsens romerske værksted og fragtet til Brescia 17.10.1815, hvor den blev en del af Tosios kunstsamling. En del af denne samling, heriblandt den omtalte skulpturgruppe, er i dag overflyttet til Pinacoteca Tosio Martinengo i Brescia. Tosios hjem og samlingens oprindelige hjemsted udgør i dag hovedsædet for Ateneo di Brescia.

 10. Motivet blev meget populært og findes i talrige reproduktioner; se hertil evt. artiklen Thorvaldsen and His Ganimede and the Eagle.

 11. Dvs. den franske kejser Napoleon 1., aka Napoleon Bonaparte, der var flygtet fra sit eksil på Elba 26.2.1815, jf. bl.a. Storia della campagna d’Italia del 1815, p. 17.

 12. Øen Elba i Middelhavet, der husede Napoleon 1. under hans første eksil fra maj 1814 til februar 1815.

Sidst opdateret 05.02.2021