19.12.1821

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Nummeret “86” samt utydelige tegn fra et stempel.

Modtager

Giovanni Edoardo De Pecis

Modtagersted

Milano

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmõ Sig:re Prõne Colmõ / Il Sig.re Giovanni Edoardo de Pecis / Milano

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen skriver til De Pecis vedrørende de to relieffer Dagen, jf. A902 og Natten, jf. A901, der er kopieret i marmor af Monti under Thorvaldsens ledelse. Han er glad for, at De Pecis er tilfreds med resultatet, og fortæller, at det er de mest præcise marmorkopier, han har set. Thorvaldsen er desuden tilfreds med, at De Pecis har godkendt modellen til Monumentet over Andrea Appiani, jf. A629 og A602, som han snart begynder at udføre i marmor. Han beder De Pecis om at gengælde hilsenerne til abbed Benedetto Tordorò.

Dokument

Illmõ e Pregiatiss:mo Sig:re

La parzialità che la S.V.I. Usa verso di me nel valutare quei piccioli momenti impiegati nella direzione de notiI medaglioniII non devo ascriverla che alla sua gentilezza che non potrò mai abbastanza contraccambiare.

Il Sig:re MontiIII è così docile ed intelligente che ha avuto sempre d[i]ritto alla mia amicizia; ma l’essermi dalla S.V.I. raccomandatoIV, che m’è al sommo carissimo, accrescerà la mia propensione a suo particolare riguardo.

I due MedaglioniV ultimamente eseguiti, pè quali non ha risparmiato, ne cure, ne tempo sono ottimamente riusciti, e posso sinceramente asserire che sono le più esatte copie che m’abbia vedute. Sono veramente soddisfatto che’ Ella ne sia restato contento.

Ho sentito con piacere la sua approvazione rapporto al ModelloVI del Monumento dell’Immortale AppianiVII che tosto comincierò in Marmo. A questo proposito mi deve permettere ch’io le ripeta i miei ringraziamenti pel RitrattoVIII favoritomi.

Le sono grato de’ saluti che si compiace porgermi per parte del S[i]g.re Ab[at]e TordoròIX al quale prego di renderli dupplicati
Non mi risparmi ove mi crede abile e aggradisca la contestazione della sincera mia stima, colla quale mi pregio d’essere

Suo Devmõ ed Obmõ Servitore
Alberto Thorvaldsen
Roma 19 Xmbre 1821.

[På modsatte side med anden hånd, formentlig de Pecis’:]

1821.29.xbre da Roma
Thorvaldsen Cav: Alberto. Dice non essere valutabile la direzione avuto dei Medaglioni che sono le più esate copie che abbia vedute = a sentito con piacere la mia approvazeX p il Modello del Basso-Rilievo p il Monumento Appiani che tosto cominciava in marmo

Generel kommentar

Brevet omhandler to marmorversioner af Dagen, jf. A902, og Natten, jf. A901, der blev udført efter Thorvaldsens originaler af Gaetano Matteo Monti for De Pecis. Ved De Pecis død arvede hans søster Maria De Pecis vedova Parravicini reliefferne. Hun solgte dem 1831 til en anden italiensk kunstsamler, nemlig greven Paolo Tosio. Det fremgår af korrespondancen (opbevaret på l’Archivio di Stato di Brescia) mellem Maria De Pecis og Tosio, at det var hende, der gav Tosio de to breve fra Thorvaldsen til den oprindelige køber, dvs. nærværende brev, samt brevet af 11.7.1821.

Arkivplacering

Archivio di Stato di Brescia, Fondo Avogadro del Giglio – Tosio, busta 54, fascicolo 2.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A629 Andrea Appiani, Antagelig 1822, inv.nr. A629
C227 De tre gratier til monument over Andrea Appiani. Mars og Amor, 1816 - 1822, inv.nr. C227
A602 Gratierne lytter til Amors sang, 1821, inv.nr. A602
A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A370 Dagen, Antagelig 1815, inv.nr. A370

Kommentarer

  1. Brugen af ​​adjektivet “velkendt” henviser antagelig til, at både afsender og modtager ved, hvilke værker der omtales, jf. den følgende kommentar. Det kan dog også henvise til den berømmelse og udbredelse, som Dagen og Natten som motiver allerede havde opnået på dette tidspunkt. Ud over versionerne, der omtales her i brevet, kan bl.a. nævnes den endnu eksisterende version i grev Paolo Marullis napolitanske residens udført i stuk allerede i 1821. Det samme gælder Marianna Florenzis palæ i Perugia, Antinous-salen i Villa Albani i Rom, samt Caffè Pedrocchi i Padua. Se hertil Fernando Mazzocca: ‘Thorvaldsen e i committenti lombardi’, in: Elena Di Majo og Stefano Susinno: Bertel Thorvaldsen. 1770-1844. Scultore danese a Roma, Rom 1989, p. 163.

  2. Dvs. to marmorversioner af Dagen, jf. A370, og Natten, jf. A369, der blev udført efter Thorvaldsens originaler af Gaetano Matteo Monti for De Pecis. Se også den generelle kommentar.

  3. Dvs. den italienske billedhugger Gaetano Matteo Monti, der også arbejdede som assistent for Thorvaldsen.

  4. Heraf fremgår det, at det var De Pecis selv, der havde anbefalet den lombardiske billedhugger til Thorvaldsen.

  5. Dvs. to marmorversioner af Dagen, jf. A370, og Natten, jf. A369, der blev udført efter Thorvaldsens originaler af Gaetano Matteo Monti for De Pecis. Se også den generelle kommentar.

  6. Modellen, der henvises til, kendes p.t. ikke, men kunne være en viderebearbejdelse af tegningen C227, der integrerer både portrætmedaljon og relief, jf. A629 and A602.

  7. Thorvaldsen havde foråret 1818 fået bestilling på at udføre et monument over den italienske maler Andrea Appiani, jf. A629 og A602. Monumentet blev fuldført 1826. Opførelsen af monumentet, til hvis formål et udvalg specifikt blev oprettet, jf. Appiani-kommissionen, havde givet anledning til en decideret strid mellem romantikere og klassicister, som beskrevet i Francesco Leone: ‘Sopravvivenze classiche. La resistenza contro il Romanticismo’, in: Fernando Mazzocca: Romanticismo, Milano 2018, pp. 41-43.

  8. Et miniatureportræt i voks forestillende Appiani, G18, udført af den milanesiske billedhugger Gaetano Monti. Denne Monti skal ikke forveksles med den ovenfor nævnte Gaetano Matteo Monti. Portrættet var en foræring fra De Pecis til Thorvaldsen, jf. brev af 11.7.1821. Det skulle danne forlæg for Thorvaldsens portræt af Appiani, jf. A629, udført til monumentet over den afdøde maler, der også rummede relieffet Gratierne lytter til Amors sang, jf. A602.

  9. Den italienske abbed Benedetto Tordoro udgjorde en del af Appiani-kommissionen, der virkede for opførelsen monumentet over Andrea Appiani. Monumentet blev udført af Thorvaldsen, jf. A629 og A601, og fuldført 1826.

  10. Ud fra dette udtryk forstås, at De Pecis plejede at skrive et kort resume i margin på ​​de breve, han modtog. Vi finder den samme praksis i et andet brev sendt af Thorvaldsen til De Pecis, jf. 11.7.1821.

Sidst opdateret 29.01.2021