19.10.1811

Afsender

Christian Daniel Rauch

Afsendersted

Charlottenburg

Modtager

Caroline von Humboldt

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Rauch fortæller om Thorvaldsen, der har ombyttet nogle møbler.

Dokument

Charlottenburg 19. Oct. 11

Beste Gnädige Frau.

[…] Thorw. hat aber Möbellirung desselbenI an sich getauscht und [soll]
recht aller liebst izt eingerichtet seyn. Wer hat aber nun wohl die schönen Zimmer? […]

Generel kommentar

Den præcise mening med uddraget er p.t. uklar.


Brevet er citeret fra Simson, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager er medtaget.

Arkivplacering

Schiller-Nationalmuseum, Deutsches Literaturarchiv in Marbach a. N., inv.nr. 75.1372/20

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Jutta von Simson (edit.): Caroline von Humboldt und Christian Daniel Rauch, ein Briefwechsel 1811-1828, Berlin 1999, p. 87-89.

Personer

Kommentarer

  1. Muligvis er der tale om møbler fra maleren Christian Gottlieb Schicks romerske lejlighed, eftersom han havde måttet forlade byen tidligere samme år. Både Schick og billedhuggeren Rudolf Schadow er dog omtalt forud i det her citerede brev, og eftersom de begge havde forladt Rom, kan der være tale om begge.

Sidst opdateret 11.04.2020