25.3.1839

Afsender

Redaktørerne ved Berlingske Tidende

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne artikel blev trykt.

Resumé

Berlingske Tidende rapporterer fra Vor Frue Kirkes genåbning i København.

Dokument

Indenlandske Efterretninger.

Kjøbenhavn, den 25de Marts

– Igaar blev, som vi have berettet, Frue Kirke atter aabnetI til Gudstjeneste. Hele kirken var opfyldt af Tilhørere, og efter endt Høimesse indviede Hr. Provst TrydeII med skjønne betegnende Ord Thorvaldsens herlige DøbefondIII, der for første Gang skulde afbenyttes. Den store Kunstner, hvem man skylder saa uendeligt meget med Hensyn til Frue Kirkes hele nuværende imponerende Indre, overvarIV selv den høitidelige Handling og stod FadderV til det første Barn, der fra hans Døbefond indlemmedes i den christne Kirke. Barnet var Professor FreundsVI, Thorvaldsens Kunstnerven. – Frue Kirkes Indre gjør, saaledes som den nu er decoreret, et Indtryk, som kun den, der selv har seet den, seet den fra den store Hovedindgang, kan gjøre sig noget Begreb om; kun er det Skade, at Christus-figurenVII, der dog er og maa være Hovedfiguren, ikke er saa vel belyst som de øvrige Figurer, og det vilde være af stor Virkning paa Totalindtrykket, hvis det var muligt at gjøre Noget til at afhjælpe hiin MangelVIII.

Generel kommentar

Denne nyhed blev bragt i Berlingske Tidende nr. 72, 25.3.1839. Nyheden refererer genåbningen af Vor Frue Kirke i København 24.3.1839 i anledning af udskiftningen af gipsversionerne af Thorvaldsens Kristus og de tolv apostle med de færdighuggede marmorudgaver.
Se evt. en oversigt over alle Thorvaldsens værker til Vor Frue Kirke i Bestillingen til Vor Frue Kirke.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82

Kommentarer

  1. Vor Frue Kirke blev genåbnet 24.3.1839, efter at Thorvaldsens gipsstatuer var blevet udskiftet med de færdige marmorversioner.

  2. Dvs. den danske præst E.C. Tryde.

  3. Dvs. Thorvaldsens statue Dåbens engel knælende, jf. A112.

  4. Dvs. en gammeldags datidsform af overværede, se Ordbog over det danske Sprog.

  5. Se evt. oversigten Thorvaldsens gudbørn.

  6. Dvs. den danske billedhugger Hermann Ernst Freund. Barnet var hans datter Thea Olympia Freund (1838-1869), der blev døbt 24.3.1839.

  7. Dvs. Thorvaldsens Kristus på Vor Frue Kirkes alter, jf. A82.

  8. Det vides p.t. ikke, hvilke lysproblemer der øjensynlig har været dengang. Og om de blev udbedret.

Sidst opdateret 08.05.2020