22.4.1836

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Marie Puggaard beretter kort om det sidste selskab i Rom, før familiens afrejse fra byen. Thorvaldsen lod sig klæde ud som abbedisse af hende, og Scipione Barberi fremførte digte.

Dokument

Fredag den 22de April
det er den sidste Dag vi opleve i Rom […] Om Aftenen var her det sidste SelskabI, hvortil BarberiII improviserede meget smukt, sang, Dands og Thorwaldsen lod mig pynte ham ud som AbedisseIII. [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Arkivplacering

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Se hertil evt. Thorvaldsen-kronologien.

  2. Den italienske digter Scipione Barberi.

  3. Dvs. som en forstanderinde i et nonnekloster. At Thorvaldsen blev klædt ud som kvinde, er ikke et enestående tilfælde, se evt. også beskrivelsen af en anden fest hos familien Puggaard, hvor Thorvaldsen selv stod for udklædning, jf. dagbogsindførsel af 14.11.1835. Se evt. også emneordet Leg med kønsroller og artiklen Attributrokering – et grundtræk hos Thorvaldsen.

Sidst opdateret 08.04.2020