Omkring 30.1.1836

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen følger her Saabyes omtrentlige datering, op. cit.

Resumé

Marie Puggaard beskriver, hvad, hvordan og hvor Thorvaldsen og andre kunstnere ofte spiser på ægte romersk maner i osteriet La Gensola i den romerske bydel Trastevere. Nu har hun med sin familie også prøvet det.

Dokument

[...] TrasteverinerneI troe at være Afkom af de gamle Rommere (Grunden veed jeg ikke), hvorfor de ikke vil givte sig af med de andre Rommere de danne ligesom en Bye for sig selv og have deres egne Sæder og Skikke; [...] i GensolaII kommer Thorwaldsen og alle de andre Kunstnere meget ofte, der er et gandske eget Comerce, man sidder i Kjøkkenet og spiiser mens Italienerne fare omkring og brase op paa bedste Maneer, vi spiiste gandske paa Rommersk, nemmelig, begyndte med Latuga og Cicorie Salat derpaa Æggekage med Broccoli i [,] Gedesteg, og til Dessert, Fenkel Selleri og en Rod til; da vi vare færdige med det, gik vi hjem i deijligt Maaneskin. [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

En visuel fremstilling af beskrivelsen kan ses i Ditlev Bluncks berømte maleri fra det følgende år Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom, 1837, B199.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Ove Rodes Arkiv A-D. Marie Lehmanns Arkiv.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. befolkningen i den romerske bydel Trastevere.

  2. Se evt. hertil Ditlev Bluncks berømte maleri fra det følgende år Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom, 1837, B199, der fremstiller en lignende aften i La Gensola.

Sidst opdateret 29.03.2019