2.9.1824

Afsender

Wilhelm von Humboldt

Afsendersted

Tegel

Modtager

Caroline von Humboldt

Modtagersted

Marienbad

Modtagerinfo

Modtagerstedet fremgår af Caroline von Humboldts breve til Wilhelm von Humboldt af fx 12.9.1824.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori brevet er trykt, jf. Sydow, op. cit.

Resumé

Tingene er ved at falde på plads på Schloss Tegel: “Salen” er færdigindrettet, og Wilhelm gør “den store stue nedenunder” klar, så han kan bo der. Han har stillet Thorvaldsens buste af Caroline op der; selvom den ikke er vellykket og ikke viser hendes sarthed, elskelighed eller dybde, har den dog en vis lighed med hende og kan tjene som et holdepunkt for forestillingsevnen. Tieck mener, at Rauch har insisteret på, at Thorvaldsens navn skulle indgraveres bag på den, for at ingen skulle tro, han selv stod bag en buste med så overdreven hårpynt.

Dokument

Es fängt jetzt etwas ruhiger im HauseI zu werden, liebe LiII, der Saal ist eingerichtet und wird nun schon rein gemacht. Ebenso die groβe Stube unten, wo ich wohnen werde. In diese habe ich auch Deine Büste gestellt.III Sie ist freilich ganz anders als sie sein sollte und hat nichts von dem Zarten und Lieblichen, kaum einen leisen Schein des Tiefen Deines Gesichtes, was im Schickschen BildeIV *)V, dem es auch an Grazie mangelt, doch sehr schön ausgedrückt ist. Aber eine Ähnlichkeit liegt immer darin, und ich habe sie in Rom immer in meiner Stube gehabt. Es gewährt doch der Phantasie einen Anhalt. RauchVI hat nicht geruht, bis Thorwaldsens Name ihr hinten eingegraben worden ist. TieckVII gibt ihm Schuld, daβ das nur aus Furcht sei, daβ man glauben könnte, er habe den übergroβen Haarschmuck gemacht. Sonst stehen, aber an ganz verschiedenen Wänden, in meiner Stube die vier TorseVIII.

[...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter Wilhelm og Caroline von Humboldts breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. Schloss Tegel ved Berlin, Humboldt’ernes familiesæde.

 2. Wilhelms kælenavn for Caroline.

 3. Caroline von Humboldt blev portrætteret af Thorvaldsen i 1805 og 1818, og i hvert fald et marmoreksemplar af 1805-busten befandt sig indtil 1945 på familiesædet Schloss Tegel ved Berlin, mens 1818-bustens skæbne er anderledes uvis.

  Det er muligt, at Humboldts placering af den i brevet omtalte portrætbuste af Caroline von Humboldt i “Den store stue nedenunder” fremgår af et maleri af en ubekendt maler fra o. 1830.


  Ubekendt: Wilhelm von Humboldt på Schloss Tegel

  Ubekendt: Wilhelm von Humboldt på Schloss Tegel. Olie på lærred, cirka 1830. Freies Deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum mit Goethe-Haus, Frankfurt am Main. Fotoet er scannet fra Maisak og Kölsch, op. cit.


  Maleriet forestiller Wilhelm von Humboldt i sit arbejdsværelse på Schloss Tegel. Dette rum må være lig med “den store stue” i Tegels stueetage, der netop også tjente som arbejdsværelse og også i dag er udstyret med skrivebord.

  Den gengivne buste t.h. på maleriet kunne oplagt være Thorvaldsens portræt af Caroline von Humboldt, dels fordi det ville være helt i tråd med genren at medtage Humboldts fraværende og nyligt afdøde hustru i portrættet på denne måde, dels fordi vi fra nærværende brev ved, at han placerede busten i sit arbejdsværelse.

  Omvendt er der noget, der ikke stemmer, for den gengivne buste er ikke i klar overensstemmelse med den portrætbuste, vi kender; bl.a. er frisuren langt mindre tung, men til gengæld udstyret med et pandebånd (med et ornament?), og også kæbepartiet er markant anderledes. Men fordi det er så oplagt, at der netop er tale om Thorvaldsens portræt af Caroline, giver maleriet stof til nye spørgsmål:

  Er der tale om, at maleren har “forskønnet” den buste, vi kender, eller er der snarere tale om, at det er den hidtil ukendte buste fra 1818, der er afbildet på maleriet? Et argument for det sidste kunne findes i nærværende brev, hvor Humboldt omtaler bustens “overdrevne hårpynt”. (1805-busten ser ud til, ud fra den sparsomme fotodokumentation af værket, kun at være udstyret med et enkelt hårbånd midt på hovedet).

 4. Den tyske maler Christian Gottlieb Schicks portrætmaleri af Caroline von Humboldt fra 1804.

 5. [Forfatterens note i den trykte tekst:]
  Vgl. Bd. III.

 6. Den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch.

 7. Den tyske billedhugger Christian Friedrich Tieck.

 8. De fire omtalte torsoer blev sendt til Berlin umiddelbart før 17.2.1818.

Sidst opdateret 29.04.2020