4.3.1837

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Joseph Abrahamson

Modtagersted

Odense

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dag og måned fremgår af brevudkastet. Året må være 1837, da udkastet er et svar på brev af 28.2.1837.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

De ærede Herrers Interesse og Velvillie har bevist for Oprettelsen af et Mus. f. Th Arbeider, og Velvilien hvormed de uopfordret for af den herværende Forening have kommet dens Bestemmelse i Møde, har ikke kunde undgaa dens Opmærksomhed.
Jeg iler derfor paa dens Vegne, og i Anl. af DHerrer[s] med Haandpost videreskrevne[?] til mig af 28.f.M. at takke Dem for Deres kostelige Deeltagelse for en Sag, der her rundt temmelig af de fleste som i alt erkendes for at være et Nationalanliggende.
Af en Prøve som Pr. Høyen, i disse Dage har arbejdetI angl. dette Forehavende, vedlægges nogle Exempler.

4. marts.

Generel kommentar

Dette hastigt nedfældede brevudkast er skrevet bag på brev af 28.2.1837 og er svar herpå.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 33f

Kommentarer

  1. Dvs. har udarbejdet, frembragt, se betydning 3,1 af verbet arbejde i Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 07.01.2013