Antagelig 15.1.1841

Afsender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Afsendersted

København

Modtager

Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift, da der er tale om et brevudkast.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet, men er antagelig et udkast til et brev dateret 15.1.1841 til Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond.
I deres svarbrev af 23.1.1841 fra Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, refereres der til et brevindhold og en ordlydende, der stemmer overens med dette brevudkast.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Ad den Kgl Direct. F. Statsg og d synk Fond

Ifølge Confr. Thorvaldsens gientagne Yttringer, skulle de Summer som han skænkede til Museet og som ere indbetalte til Comiteen, ikke anvendes til Bygningsarbeidet men til Kunstsagernes Vedligeholdelse og Forøgelse. Den Sum som han hidtil selv har skænket dertil udgiør nu 20000, og beroer hos Cont[XX]kasserer Justr. Stæger. Da det er hensigtsmæssigst at giøre den frugtbringende, saa agte vi at anlægge den i Statspapirer, som vi ønske maa blive modtagne af den Kg. St. G der og indskrevne i Sammes Bøger. Vi udbede os derfor underrettet om der mod Forventning skulde været noget til Hinder mod en saadan Indskrivning.

[Med blyant:]
Comit for Oprett af Thorvaldsens Museum den

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 182

Emneord

Sidst opdateret 07.01.2013