Januar 1846

Afsender

Thorvaldsens Museums Bestyrelse

Afsendersted

København

Modtager

Christian Falbe

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Dokument

Høivelbaarne
Hr Commandeur Falbe et

I Anledning af Hr Commandeurens Skrivelse af 29de f. M. tillader Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum sig at bemærke svare, at den af forskiellige Grunde har anseet det for rigtigst at udsætte det tilsigtede Bytte af Mynter indtil videre, og at den derfor under Dags Dato har anmodet Licentiat L. Müller om at udl tilbagelevere de fra H. M. Kongens archeologiske Kabinet udlaante Mynter, hvorfor det dog ønskes at der om muligt forfattes en Fortegnelse over samme for at tiene til Veiledning, naar Byttet i sin Tid matte blive realiseret.
Kbh. – d. Jan. 1846.

Generel kommentar

Dette brevudkast, der er skrevet med J.F. Schouws hånd, er svar på Christian Falbes henvendelse af 29.12.1845.
Brevudkastet er skrevet på samme ark som et andet udkast til Ludvig Müller i samme sag.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 264a

Emneord

Personer

Sidst opdateret 07.01.2013