13.8.1835

Afsender

Jonas Collin

Modtager

Frederik 6.

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Allernaadigste Konge

i Forbindelse med vedlagte, efter Deres Majestæts Befaling afgivne, allerunderdanigste Beretning tillader jeg mig allerunderdanigst at bemærke, at den Bygning, som fortrinligst ønskedes, kaldes: Garnmagasinet; den steder umiddelbar op til Charlottenborg, ja til Thorvaldsens AttelierI, og er altsaa desuden tilgiengelig uden Adgang fra Holmen.

13. August 1835

aller
C

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 19a

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 30.08.2013