23.1.1841

Afsender

Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond

Afsendersted

København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Commiteen for Oprettelsen af / Thorvaldsens Museum / /: afleveres til Hr Conferentsraad Collin :/
Tilskrift: Til / Committeen for Oprettelsen / af Thorvaldsens Museum

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Anledning af, at Committeen for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum i behagelig Skrivelse af 15 d . dennes har anført, at den Sum 20.000 Rbdl, som Conferentsraad Thorvaldsen for Tiden har skjenket til Museet til Vedligeholdelse og Forøgelse af Kunstsagerne, agtes gjort frugtbringende ved at anlægges i Statspapirer, og derhos forespurgt, om disse Statspapirer kunne blive indskrevne i Statsgjelds-Directionens Bøger, undlader man ikke tjenstligt at melde, at der ikke er noget til Hinder for Opfyldelsen af Committeens Ønske overensstemmende med Placat af 4 April 1835, og man udbeder sig derfor, ved Indsendelsen af de Effecter, der maatte blive indkjøbte, nærmere behageligen opgivet, under hvilken Benævnelse Conto bliver at anlægge i IndskrivningsProtocollen for Beløbet, samt hvem der efter Placatens 7de § 9 erholder Bemyndigelse til at oppebære Renten.
Directionen for Statsgjelden og Den synkende Fonds. 23 Januar 1841.

A[xxxxxx] [xxx]og J[xxxxx] Hauch

Willerslev[?]


[På bagsiden er skrevet et udkast til et svarbrev med blyant med Collins hånd:]
I det vi fremsende de paa vedlagt Liste anførte K[xx] Effecter til Beløb af 20000 r, skulle vi, i Gensvar paa den Kgl Directions Skrivelse af 23 f. M. tienstligst melde 1 at den Conto, som derfor bliver at aabne i Indskrivningsprotocollen ønskes benævnt: Thorvaldsens Gaver til Vedligeholdelse og Forøgelse af Kunstsagerne i hans Museum, og 2, at Renter bliver at hæve af Thorvaldsens firmende Testamente, og Gavebrev (og fra Undertegnede tilligemed Professor Schouw, samt at Renterne af Kapitalen,) maatte derfor indtil videre qviteres af medundertegnede Collin
I Committeen for Opretet af Th Mus.

d 3 Feb 1841

S en Hermed [?]

Til D f S. G og d S F.

Thorvaldsens Gave til vedligeholdelse og Forøgelse af Kunstsagerne i hans Museum, i [...]I

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 182

Emneord

Kommentarer

  1. Det sidste af teksten er visket ud.

Sidst opdateret 21.06.2011