4.7.1839

Afsender

Rasmus Carl Stæger

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsens Museum har til Dato haft:

Indtægter:
Subscriptions-Bidrag
fra Universitetsqvæsturen
[fra] Kunstforeningen
Refusion for Udlæget til Korsbelysnings-Concerten
Renter af den i Banken indsatte Kapital
Ialt,
ca. 48.450rbdr
36.000
178
307
1.410
86.345rbd

Udgifter:
Udlæg til Concerten (senere refunderet)
til den interimistiske Opstilling af Thorvaldsens Kunstsager
Gibser Antonettis Enke
Diverse Omkostninger
307rbd
800.
200.
800.

2.100r
Beholdning = 84.250rbd

De tegnede Bidrag beløbe ialt ca
Naar herfra drages det ei opkrævede Bidrag for 3die Aar ca
Har hidtil været at oppebære
Deraf er, som foranført, indkommen
resterende og indestaaende ca
68.600 rbd
11.750
56.850 rbd
48.450
8.400 rbd

saasom:
3000 rbd, hvorved Kunstacademiet bidrager naar Bygningen paabegjyndes
ca 2000 rbd, som en Deel andre Bidragende have opsat at erlægge, indtil samme Betingelses Opfyldelse.
– 170 rbd for 1ste Aar hos den Danneskjoldske Familie (2det Aar betalt)
og 384 baade for 1ste og 2det Aar, hos Professor Freund
De sidstnævnte 2de Poster ere de eneste uafgjorte Sager fra den første Indkassering.

Kjøbenhavn den 4 Juli 1839
Stæger

Læst af H. N. Clausen.
– Thiele
– Schouw.
I

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 137

Emneord

Kommentarer

  1. Dette er tilføjet af H.N. Clausen, Just Mathias Thiele og J.F. Schouw selv.

Sidst opdateret 14.08.2014