22.8.1828

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Thorvaldsens fire marmorrelieffer til Christiansborg Slots hovedportal er netop blevet opsat.

Dokument

Kjøbenhavnspostens Nyheder

[...]

I disse DageI ere Thorvaldsens fire runde Basreliefs, forestillende: JupiterII, som af Nemesis lader sig forelæse Menneskenes Gjerninger (Retfærdighedens Symbol); MinervaIII, der bringer Liv i det af Prometheus forfærdigede Leermenneske (Symbol paa Videnskabeligheds oplivende Aand); HebeIV, som rækker den i Olympen optagne Herkules Nectarskaalen (Symbol paa den foryngede Kraft); og ÆskulapV og Hygæa (Sundhedens Symbol) ‒ blevne opstillede paa deres Plads paa Slottets FaçadeVI. (En Beskrivelse over disse Kunstværker, som har Fru BrunVII til Forfatterinde, læses i Athene, 1815, 4de Bind Pag. 27VIII.) ‒ Efter Forlydende skal den imellem disse Basreliefs indsatte MarmortavleIX indeholde en Inskription, som angiver de vigtigste Aarstal for Slottets Historie.

[...]

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten den 22.8.1828, 2. årgang, no. 68.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1828, Kjøbenhavns-Posten 22.8.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320

Kommentarer

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien ultimo august 1828.

  2. Nemesis og Jupiter, marmor, jf. A320.

  3. Minerva og Prometheus, marmor, jf. A319.

  4. Herkules og Hebe, marmor, jf. A317.

  5. Hygieia og Æskulap, marmor, jf. A318.

  6. Se også dokumenter vedrørende emnet Christiansborg Slot, Hovedportalen.

  7. Den danske forfatter Friederike Brun.

  8. Frederike Brun: ‘Noget om den danske Billedhugger i Rom: Albert Thorvaldsen’, in: Athene, Januar 1815, 4. bind, p. 27.

  9. Denne marmortavle med en inskription om Christiansborgs vigtigste årstal gik sandsynligvis tabt ved slottets brand i 1884.

Sidst opdateret 04.04.2017